1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou

22.09.2020 20:08

     V neděli 21. 9. 2020 se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo, u příležitosti 135 let od založení Župní jednoty Novoměstské, 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou. Průvod tvořen praporečníky s 86 hasičskými prapory a asi se 400 uniformovanými hasiči, byl veden od hasičské zbrojnice na Vratislavovo náměstí, kde začínal doprovodný program. Starosta SH ČMS a KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka přednesl slavnostní projev o vzniku a historii župy Novoměstské. Osmi zakládajícím sborům, mezi které patří i SDH Bohdalov, byla předána pamětní plaketa a následně proběhlo dekorování všech zúčastněných praporů stuhami.

 

V neděli se uskutečnilo u příležitosti 135 let od založení Župní jednoty novoměstské 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou


Zdroj:  https://www.pozary.cz/

 

 

 

 

 

1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou