Bohdalovský pohár

04.09.2023 18:35

    V sobotu 2. září 2023 jsme na hasičském cvičišti uspořádali XXI. ročník soutěže Bohdalovský pohár. V 9 hodin začala soutěž mladých hasičů v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Kategorie mládeže byla rozdělena na mladší a starší. V kategorii mladších i kategorii starších zápolilo 7 družstev. Naše družstva skončila v obou kategoriích shodně na 6. místě. Putovní poháry obou kategorií opět vyhrála družstva ze Zubří.

    Odpoledne od 14 hodin se pokračovalo soutěží dospělých v požárním útoku tzv. klasice. Domácí družstvo žen vybojovalo 2. místo a družstvo mužů 3. místo. Putovní pohár vyhrálo družstvo žen z Nového Veselí a družstvo mužů ze Sirákova.

Gratulujeme všem soutěžícím k jejich výkonům. Děkujeme br, Jaroslavu Štejdířovi, za komentování celé soutěže, sponzorům za ceny, které nám na tuto soutěž poskytli, pořadatelům, kteří zajistili klidný průběh celé akce, a divákům, kteří přišli všechna družstva povzbudit a těšíme se na příští ročník soutěže.

 

Výsledková listina 2023
* foto Bohdalovský pohár 2023