Finanční příspěvek z Nadace AGROFERT

04.11.2021 12:51

Šest kompletních třívrstvých zásahových obleků DEVA PATRIOT Elite se podařilo pořídit díky finančnímu daru, z hasičského fondu Nadace AGROFERT a tím obměnit, již nevyhovující výstroj členů jednotky SDH Bohdalov, která již byla za svojí životností a tím zvýšit jejich bezpečnost při řešení mimořádných událostí.

Celkové náklady na pořízení obleků byly 101 168 Kč, z čehož nadace přispěla částkou 60 000 Kč a zbytek částky 41 168 Kč, byl dofinancován Městysem Bohdalov.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Nadaci AGROFERT a Městysi Bohdalov za jejich podporu. Děkujeme.

Za SDH Bohdalov
Jiří Klimeš
velitel JSDHO Bohdalov

Finanční příspěvek z Nadace AGROFERT