Ocenění titulem nejvyššího vyznamenání SH ČMS Zasloužilý hasič

08.05.2022 09:31

    4. 5. 2022 na svátek svatého Floriána, v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, byla předána nejvyšší vyznamenání SH ČMS Zasloužilý hasič novým držitelům. Ve slavnostní síni zámku Zachariáše z Hradce předávali ocenění, starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková, 1. náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon, čestný starosta SH ČMS a starosta KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů a čestný náměstek starostky SH ČMS Josef Netík. Mezi oceněné patří i náš dlouholetý člen Jiří Klimeš st. Ke gratulaci se přidali také, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS ve Žďáře nad Sázavou Ladislav Fajmon a člen výboru okresního SH ČMS ve Žďáře nad Sázavou Jiří Klusák.

    Jiří Klimeš st. je členem SDH Bohdalov od roku 1971, v roce 1984 absolvoval kurz pro velitele jednotek a zanedlouho po té se stal velitele zásahové jednotky SDH Bohdalov až do roku 2009. Veliké zásluhy má na modernizaci a opravách hasičské zbrojnice. V roce 1985 byl zvolen do funkce velitele okrsku Bohdalov a tuto funkci vykonává dodnes. V tomto roce byl také zvolen za člena odborné rady represe při OSH ČMS ve Žďáře nad Sázavou a v roce 2005 zvolen členem výkonného výboru OSH ČMS ve Žďáře nad Sázavou, v těchto funkcích pracuje dosud. Patří mezi účastníky hasičských soutěží jako rozhodčí a to i na krajské úrovni. Od roku 2018 je držitelem Řádu sv. Floriána.

    Za členy SDH se také připojuje výbor SDH v Bohdalově ke gratulaci k získání tohoto ocenění a mimo to přeje dlouhá léta zdraví a další aktivní činnosti nejenom v našem sboru.

 

 

 

Ocenění titulem nejvyššího vyznamenání SH ČMS Zasloužilý hasič