Plamen 2022 - jarní kolo

30.05.2022 13:00

    V sobotu 28. 5. se naše mládež zúčastnila již 50. ročníku jarního kola hry Plamen ve Velké Losenici. Soutěžilo se ve třech disciplínách: požární útok, požární útok CTIF a štafeta CTIF a cílem všech družstev bylo, vylepšit si své průběžné pořadí z podzimního kola.

    Družstvo mladších si své umístění vylepšilo díky velmi zdařilému požárnímu útoku. Umístilo se na krásném 15. místě z celkových 26 družstev. Družstvo starších vybojovalo 11. místo z 33 zúčastněných družstev. Obě družstva podala výborné výkony ve veliké konkurenci, proto jim patří naše gratulace.

 

* foto na Jarní kolo hry Plamen