Při pálení klestí a zahradního odpadu buďte maximální opatrní

25.03.2015 07:26

  Nadcházející víkend má být dle předpovědí meteorologů slunečný a teplý a počasí tak přímo vybízí k jarnímu úklidu zahrádky. Před pálení klestí a zahradního odpadu dejte raději předost jeho uložení do kontejneru k tomu určenému. Vyhnete se tak případným rizikům spojeným s požárem a také nebudete kouřem obtěžovat sousedy.  

Plošné vypalování trávy je zakázáno! Udělovat za něj budeme pokuty v maximální výši.

„Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „uklidit“ zahrádku, tak musí počítat se sankcí a to až do výše 25 tisíc korun a při udělování pokuty budeme tentokrát opravdu nekompromisní a sahat budeme po nejvyšší možné hranici“, varuje krajský vyšetřovatel kpt. Ing. Jiří Zelenka.

Každý si ze zákona musí počínat tak, aby předešel požáru.

  V praxi to znamená, že každá občan je povinen učinit taková odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru.

Rozhodnete-li se pro pálení odpadu ze zahrádky, mějte na paměti, že je nutné počínat si při něm maximálně obezřetně a bezpečně. Opravdu stačí jen chvilka nepozornosti a neopatrnosti a požár je na světě.

Velmi důležité je vybrat správné místo pro pálení. Ohniště by v první řadě mělo být v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých věcí. Nutné je také ohniště řádně ohraničit například kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření“, upozorňuje Zelenka.

  K podpalování ohniště nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako je benzín nebo nafta. Raději se obrňte trpělivostí a použijte tuhý podpalovač například Pepo.

  Nezbytné je mít po ruce dostatečnou zásobu hasebních látek, například vody a ohniště nikdy nenechávat bez dozoru. Po ukončení pálení je nutné jej důkladně uhasit a raději ještě několikrát zkontrolovat.

 

Pálení ohlaste hasičům, předejdete tak zbytečnému výjezdu.

Ohlášením pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd.“, uvedl kpt. Ing. Martin Totek, koordinátor Krajského operačního a informačního střediska.

  Ohlášení pálení se provádí elektronicky a to vyplněním formuláře, který naleznete na našich webových stránkách: https://palenihzsvyk.webrex.cz/

 

Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám občany navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí na počítači operačního důstojníka. Pálení je také možné nahlásit telefonicky a to na číslech 950270102 – 106. Při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět“, dodal Totek.

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina