Slet čarodějnic

02.05.2022 13:38

    Po dvouleté odmlce kvůli pandemické situaci 30. 4. 2022 jsme opět uspořádali Slet čarodějnic.  V 17 hodin se začaly slétat první čarodějnice a čarodějové a akce mohla začít. Připraveny byly různé úkoly a hry pro všechny děti. Za jejich splnění následovala sladká odměna. Poté nastal nelehký úkol pro porotu, volba Miss čarodějnice. Po 19 hodině byla s velkým očekáváním všech přítomných zapálena hranice, která letos dosahovala úctyhodných rozměrů a samozřejmě nesměla chybět čarodějnice, vytvořená našimi mladými hasiči. Do dalších soutěží se zapojili i dospělí. V družstvech soutěžili proti sobě, ale i proti dětem, které je s velkým náskokem porazily. Dále zde byl k dispozici menší čarodějný oheň k opečení špekáčků. Po celou dobu byl otevřen stánek s občerstvením a atmosféru doplňovala reprodukovaná hudba. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a organizátorům patří poděkování za přípravu akce. Těšíme se na další setkání s Vámi všemi.

 

* foto  Slet čarodějnic