Slet čarodějnic

14.05.2019 20:53

     Rok se s rokem sešel a máme tu 30. 4. 2019 a opět Slet čarodějnic, který uspořádali naši hasiči. Kvůli velkému suchu byla akce v ohrožení, ale naštěstí se příroda smilovala a před začátkem vydatně zapršelo. V 17 hodin se začaly slétat první čarodějnice a čarodějové a sabat mohl začít. Připraveny byly různé úkoly a hry pro všechny děti a za jejich splnění dostaly sladkou odměnu. Nechyběla zde ani letecká škola, která pod dohledem přísné komisařky, vydávala letecké průkazy s patřičným oprávněním k řízení přítomných strojů. Poté následoval nelehký úkol pro porotu, volba Miss čarodějnice. V 19:30 byla s velkým očekáváním všech přítomných zapálena vatra, která letos dosahovala úctyhodných rozměrů. Dále zde byly k dispozici menší čarodějné ohně k opečení pochutin. Vrcholem večera bylo odpálení ohňostroje. Po celou dobu byl otevřen stánek s občerstvením a atmosféru doplňovala hudba. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a organizátorům patří velké poděkování za přípravu akce. Těšíme se na další setkání s Vámi všemi.

 

* foto na Slet čarodějnic