Výroční valná hromada

19.12.2019 20:57

     14. 12. 2019 se uskutečnila v KD Bohdalov výroční valná hromada, které se zúčastnili naši členové a pozvaní hosté. Zhodnotili jsme uplynulý rok a byl schválen plán práce na následující rok 2020. Součástí výroční valné hromady byla také volba nového výboru na období 2020 - 2025. Novému výboru přejeme spoustu úspěchů a zvládnuté práce v příštím volebním období a starému výboru děkujeme za odvedenou práci.

Členové nového výboru:

starosta sboru Šimůnek Roman
náměstek starosty sboru Šustr Jiří
jednatel sboru Bříza Jan
velitel jednotky sboru Klimeš Jiří ml.
hlavní strojník sboru Augustin Roman
vedoucí mládeže Peřina Jaroslav
hospodář Peřinová Alena
referent prevence a ochrany obyvatel Vondrák Tomáš
kronikář sboru Bc. Břízová Iveta

                          

 

 

Výroční valná hromada