Bohdalovský pohár

18.06.2019 00:00

     Tato soutěž od roku 2011 nahrazuje předchozí soutěž Pohár přírodního parku Bohdalovsko . Je otevřena všem, kdo má o účast na ní zájem. Soutěží se v požárním útoku v tzv. klasice s vlastními pravidly v kategoriích ženy, muži a od roku 2012 i mládež, podle pravidel hry Plamen. Soutěží se o putovní pohár, který má v držení vítěz na 1 rok.

Propozice Bohdalovský pohár

Směrnice hry Plamen 2016

 

 

XXI. ročník

    V sobotu 2. 9. 2023 jsme na hasičském cvičišti uspořádali XXI. ročník soutěže Bohdalovský pohár. V 9 hodin začala soutěž mladých hasičů v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Kategorie mládeže byla rozdělena na mladší a starší. V kategorii mladších i kategorii starších zápolilo 7 družstev. Naše družstva skončila v obou kategoriích shodně na 6. místě. Putovní poháry obou kategorií opět vyhrála družstva ze Zubří.

    Odpoledne od 14 hodin se pokračovalo soutěží dospělých v požárním útoku tzv. klasice. Domácí družstvo žen vybojovalo 2. místo a družstvo mužů 3. místo. Putovní pohár vyhrálo družstvo žen z Nového Veselí a družstvo mužů ze Sirákova.

    Gratulujeme všem soutěžícím k jejich výkonům. Děkujeme br, Jaroslavu Štejdířovi, za komentování celé soutěže, sponzorům za ceny, které nám na tuto soutěž poskytli, pořadatelům, kteří zajistili klidný průběh celé akce, a divákům, kteří přišli všechna družstva povzbudit a těšíme se na příští ročník soutěže.

Výsledková listina 2023
* foto Bohdalovský pohár 2023

 

 

XX. ročník

    V sobotu 3. 9. 2022 náš sbor uspořádal na hasičském cvičišti jubilejní XX. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Dopoledne soutěžili mladí hasiči rozdělení do kategorií mladších a starších, v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. V kategorii mladších soutěžilo celkem 13 družstev. Náš sbor reprezentovala dvě družstva, která se umístila na 4. a 11. místě. V kategorii starších soutěžilo 7 družstev a domácí tým vybojoval krásné 2. místo. Putovní poháry obou kategorií opět obhájila družstva ze Zubří.

    Odpoledne soutěž pokračovala kategorií dospělých, požárním útokem tzv. klasice. Za náš sbor v soutěži bojovalo družstvo žen a mužů. Ženy v konkurenci 3 družstev obsadily 2. místo a družstvo mužů z 9 družstev vybojovalo 3. místo. Oba putovní poháry letos vyhrála družstva z Nového Veselí.

    Gratulujeme všem soutěžícím k jejich výkonům. Děkujeme sponzorům za ceny, které nám na tuto soutěž poskytli, pořadatelům, kteří zajistili klidný průběh celé akce, a divákům, kteří přišli všechna družstva povzbudit. Příští rok se budeme opět těšit na dalším ročníku.

Výsledková listina pohár 2022

* foto Bohdalovský pohár

 

 

XIX. ročník

     V sobotu 4. 9. 2021 jsme na našem hasičském cvičišti uspořádali již XIX. ročník soutěže Bohdalovský pohár. V 9 hodin začala soutěž mladých hasičů v požárním útoku podle pravidel hry „PLAMEN“. Každé družstvo soutěžilo na dva pokusy. V kategorii mladších vyhrálo družstvo ze Zubří s časem 23,04 s. Náš sbor reprezentovala dvě družstva, která se umístila na 6. místě s časem 26,59 s. a na 9. místě s časem 37,01 s. Kategorii starších ovládlo také družstvo ze Zubří s krásným časem 19,23 s. Náš tým se s časem 27,66 s. umístil na 5. místě.

     V odpoledních hodinách začala soutěž mužů a žen v požárním útoku dle pravidel pro klasiku 8+1. Kategorii žen ovládlo družstvo z Daňkovic s časem 54,29 s. a hned za nimi se umístilo naše družstvo s časem 57,98 s. Přípravy na soutěžní výkon našich mužů byly přerušeny vyhlášením poplachu zásahové jednotce. Velká část soutěžního družstva proto musela vyjet k zásahu, ale stihli se vrátit před ukončením soutěže a zkusili zabojovat ještě o dobrý výsledek. S časem 56,70 s. se umístili na 5. místě. Putovní pohár si opět odvezlo družstvo z Nového Veselí, které s časem 47,86 s. tuto soutěž ovládlo.

     Děkujeme všem, kteří se za námi přišli podívat, povzbudit nás a užít si pěkný den. Děkujeme sponzorům za krásné ceny, které nám na tuto soutěž věnovali, a samozřejmě velké poděkování patří pořadatelům, kteří zajistili zdárný průběh celé akce.

Výsledková listina pohár 2021

* foto na Bohdalovský pohár

 

 

XVIII. ročník

   5. 9. 2020 proběhll XVIII. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena v 9 hodin dopoledne, kategorií mládeže, která byla rozdělena na kategorie mladší a starší. V kategorii mladších startovalo 8 družstev + 1 družstvo mimo soutěž a v kategorii starších 7 družstev. Družstva soutěžila podle pravidel požárního útoku hry „Plamen". V kategorii mladších obhájilo vítězství z loňského roku, družstvo SDH Zubří s časem 23,15 s. V kategorii starších zvítězilo družstvo SDH Ořechov s časem 19,19 s. Od 14 hodin soutěž pokračovala kategorií žen a mužů v požárním útoku tzv. klasice. V kategorii žen soutěžila 3 družstva. Po dlouhých letech se podařilo zvítězit domácímu družstvu SDH Bohdalov s časem 60,59 s. V kategorii mužů v konkurenci 11 družstev obhájilo vítězství z loňského roku, družstvo z SDH Nové Veselí s časem 44,00 s. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže mladší i starší shodně 7. místo. V kategorii žen nás reprezentovalo jedno družstvo, jak už bylo zmíněno, obsadilo 1. místo. V kategorii mužů dvě družstva, která obsadila 2. a 3. místo.

     Poděkování patří také sponzorům. Jsou to tito: Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově, Sabra dřevovýroba s.r.o., Wstec s.r.o., Švoma-stroje s.r.o., Promby s.r.o., Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, Řeznictví Landsman Nové Veselí, SPOMAT CZ s.r.o., DEL a.s., Půjčovna automobilů Patrik Batůněk Nové Veselí. Poděkování také patří všem soutěžícím, rozhodčím a pořadatelům, za rok opět nashledanou. Děkujeme!!!

Výsledková listina pohár 2020

* foto na Bohdalovský pohár

 

 

XVII. ročník

     7. 9. 2019 se uskutečnil XVII. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. I když nám letos počasí nepřálo, soutěž byla zahájena v 9 hodin dopoledne, kategorií mládeže, která byla rozdělena na kategorie mladší a starší. V kategorii mladších startovalo 8 družstev a kategorii starších 6 družstev. Družstva soutěžila podle pravidel požárního útoku hry „Plamen". V kategorii mladších zvítězilo družstvo SDH Zubří "A" s časem 19,81 s. V kategorii starších zvítězilo družstvo SDH Zubří s časem 19,87 s. Od 14 hodin soutěž pokračovala kategorií žen a mužů v požárním útoku tzv. klasice. V kategorii žen soutěžila 4 družstva. Zvítězilo družstvo SDH Daňkovice s časem 53,59 s. V kategorii mužů v konkurenci 10 družstev zvítězilo družstvo z SDH Nové Veselí s časem 43,96 s. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže mladší 7. místo, v kategorii starší 6. místo. V kategorii žen nás reprezentovalo jedno družstvo, které skončilo na 3. místě. V kategorii mužů dvě družstva, která obsadila 5. a 10. místo.

     Poděkování patří také sponzorům. Jsou to tito: Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově a Řeznictví Landsman Nové Veselí. Poděkování také patří rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli. Děkujeme!

Výsledková listina pohár 2019

 

* foto na: Bohdalovský_pohár
  Bohdalovský pohár 2019

 

 

XVI. ročník

    1. 9. 2018 se uskutečnil XVI. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena v 9 hodin dopoledne, kategorií mládeže, která byla rozdělena na kategorie mladší a starší. V kategorii mladších startovalo 6 družstev a kategorii starších 7 družstev. Družstva soutěžila podle pravidel požárního útoku hry „Plamen". V kategorii mladších zvítězilo družstvo SDH Kochánov s časem 19,27 s. V kategorii starších zvítězil družstvo SDH Zubří „A“ s časem 17,95 s. Od 14 hodin soutěž pokračovala kategorií žen a mužů v požárním útoku tzv. klasice. V kategorii žen soutěžilo 7 družstev. Zvítězilo družstvo SDH Daňkovice s časem 52,92 s. V kategorii mužů v konkurenci 8 družstev zvítězilo družstvo z SDH Daňkovice s časem 43,93 s. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže mladší 4. místo, v kategorii starší 6. místo. V kategorii žen nás reprezentovalo jedno družstvo, které skončilo na 4. místě. V kategorii mužů také jedno družstvo, které obsadilo 6. místo.

    Poděkování patří také sponzorům. Jsou to tito: Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově a Řeznictví Landsman Nové Veselí. Poděkování také patří rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli. Děkujeme!

Výsledková listina pohár 2018

* foto na Bohdalovský pohár 2018

 

 

XV. ročník

   2. 9. 2017 se uskutečnil XV. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena v 9 hodin dopoledne, kategorií mládeže, která byla rozdělena na kategorie mladší a starší. V kategorii mladších startovalo 7 družstev a kategorii starších 11 družstev. Družstva soutěžila podle pravidel požárního útoku hry „Plamen". V kategorii mladších zvítězilo družstvo SDH Zubří „A“ s časem 19,27 s. V kategorii starších zvítězil družstvo SDH Stránecká Zhoř „A“ s časem 15,26 s. Od 14 hodin soutěž pokračovala kategorií žen a mužů v požárním útoku tzv. klasice. V kategorii žen soutěžila 4 družstva. Zvítězilo družstvo SDH Daňkovice s časem 52,36 s. V kategorii mužů v konkurenci 14 družstev zvítězilo družstvo z SDH Daňkovice s časem 48,08 s. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže mladší 6. místo, v kategorii starší 8. místo. V kategorii žen nás reprezentovalo jedno družstvo, které skončilo na 3. místě. V kategorii mužů jsme měli dvě družstva. Družstvo Bohdalov, které obsadilo 6. místo a družstvo Bohdalov veteráni, které obsadilo 4. místo.

   Poděkování patří také sponzorům. Jsou to tito: Wstec s.r.o. Bohdalov, SABRA s.r.o. Bohdalov, Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově, Emil Havelka ASTRÁL Bohdalov, COOP Bohdalov, sl. Šímová Lada Nové Veselí. Poděkování také patří rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli. Děkujeme!

Výsledková listina pohár

* foto na Bohdalovský pohár

 

XIV. ročník

    3. 9. 2016 se uskutečnil XIV. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena v 9 hodin dopoledne, kategorií mládeže, která byla rozdělena na kategorie mladší a starší. V kategorii mladších startovalo 7 družstev a kategorii starších 12 družstev. Družstva soutěžila podle pravidel požárního útoku hry „Plamen". V kategorii mladších zvítězilo družstvo SDH Věcov „A“ s časem 20,12 s. V kategorii starších zvítězil nováček v soutěži SDH Hamry nad Sázavou s časem 17,52 s. Od 14 hodin soutěž pokračovala kategorií žen a mužů v požárním útoku tzv. klasice. V kategorii žen soutěžila 4 družstva. Zvítězilo družstvo SDH Daňkovice s časem 58,14 s. V kategorii mužů v konkurenci 11 družstev zvítězilo družstvo z SDH Daňkovice s časem 43,75 s. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže starších 5. místo. V kategorii žen nás reprezentovalo jedno družstvo, které skončilo na 3. místě. V kategorii mužů jsme měli dvě družstva. Družstvo Bohdalov, které obsadilo 4. místo a družstvo Bohdalov veteráni, které obsadilo 10. místo.

    Poděkování patří také sponzorům. Jsou to tito: Švoma–stroje s.r.o. Bohdalov,  SABRA s.r.o. Bohdalov, Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově, Emil Havelka ASTRÁL Bohdalov, Řeznictví Landsman Nové Veselí, COOP Bohdalov, sl. Šímová Lada Nové Veselí, Požární bezpečnost s.r.o., Glass Magic s.r.o. Bohdalov. Poděkování také patří rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli. Děkujeme!

Výsledková listina pohár 2016
 

* foto na Bohdalovský pohár 2016

 

 

XIII. ročník

    5. 9. 2015 se uskutečnil XIII. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena v 9 hodin dopoledne, kategorií mládeže, která byla rozdělena na mladší a starší. V této kategorii mladších startovalo 5 družstev a kategorii starších 8 družstev. Všechna družstva zápolila podle pravidel požárního útoku hry ,,Plamen" na dva pokusy, ze kterých se do pořadí započítával rychlejší čas. Vítězem v kategorii mladších se stalo družstvo z SDH Daňkovice s časem 19,44 s. V kategorii starších zvítězilo družstvo SDH Stránecká Zhoř s časem 19,60 s. Od 14 hodin soutěž pokračovala kategorií žen a mužů. V kategorii žen soutěžilo 8 družstev, kde zvítězilo družstvo SDH Nové Veselí s časem 58,87 s. V kategorii mužů v konkurenci 9 družstev zvítězilo družstvo z SDH Daňkovice v rekordním čase poháru 41,98 s. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže starších 6. místo. V kategorii mužů nás reprezentovala dvě družstva. Družstvo mladších, které obsadilo 2. místo a družstvo veteránů, které obsadilo 9. místo. Škoda, že se z našeho okrsku nezúčastnilo žádné družstvo žen.

    Poděkování patří také sponzorům, bez nichž by se soutěž těžko podařilo uspořádat. Jsou to tito: Švoma–Stroje s.r.o. Bohdalov,  SABRA s.r.o. Bohdalov, Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, EFKO-karton Nové Veselí, Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově, Emil Havelka ASTRÁL Bohdalov, Cargo Auto s.r.o. Bohdalov, Truhlářství Jiří Rychtecký Bohdalov, Masna na Městečku Bohdalov, Řeznictví Landsman Nové Veselí, COOP Bohdalov, sl. Šímová Lada Nové Veselí, FRITAGRO Nížkov s.r.o. Požární bezpečnost s.r.o., X-TUNING. Poděkování také patří rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli. Doufáme, že nám zachováte přízeň i v příštím roce a těšíme se na Vás všechny v dalším ročníku. Děkujeme!

Výsledková listina Bohdalovský pohár 2015 mládež.pdf
Výsledková listina Bohdalovský pohár 2015 muži-ženy.pdf
 
* foto na Bohdalovský pohár 2015
              Bohdalovský pohár II

 

 

XII. ročník

    6. 9. 2014 jsme uspořádali XII. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Terén nám trochu zkomplikoval den před soutěží vydatný déšť a vypadalo to spíše na vodní pólo. I přes všechny nesnáze soutěž byla zdárně zahájena v 10 hodin dopoledne, kategorií mládeže. V této kategorii startovalo 9 družstev podle pravidel požárního útoku hry ,,Plamen" na dva pokusy. Pauzu mezi vyhlášením výsledků nám zpestřila ukázka výcviku psů celní správy. Vítězem v této kategorii se stalo družstvo z SDH Zubří, které již tuto soutěž vyhrálo v roce 2011. Poté soutěž pokračovala kategorií žen a mužů. V kategorii žen soutěžilo 7 družstev, kde obhájilo vítězství z loňského roku družstvo z SDH Daňkovice. V kategorii mužů v konkurenci 9 družstev zvítězilo družstvo z SDH Daňkovice, zřejmě družstva z kvalitního oddílu :-). Těší nás, že se zúčastnila družstva, která zde byla poprvé a soutěž se dostává do podvědomí i na všechny strany bývalého okresu. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže 5. místo, v kategorii žen 4. místo a v kategorii mužů 3. místo stejně jak v loňském roce. Za krásného slunečného počasí a díky sponzorům se podařilo vytvořit dobrou náladu nejenom mezi soutěžícími, ale taky mezi přihlížejícími diváky.

    Závěrem zbývá poděkovat našim sponzorům: SABRA s.r.o., Nápoje Fiala Žďár nad Sázavou, EFKO-karton Nové Veselí, Hospůdka Na Staré radnici v Bohdalově, Emil Havelka ASTRÁL Bohdalov, Masna na Městečku Bohdalov, Řeznictví Landsman Nové Veselí, Jednota Bohdalov, Požární bezpečnost s.r.o., X-TUNING, REINPO-AUTO FIVE s.r.o. Žďár nad Sázavou, rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli.

Výsledková listina Bohdalovský pohár 2014.pdf
 
* foto na Bohdalovský pohár

 

 

XI. ročník

    7. 9. 2013 uspořádali hasiči z Bohdalova XI. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena v 10 hodin dopoledne, kategorií mládeže. V této kategorii startovalo 6 družstev podle pravidel požárního útoku hry ,,Plamen" na dva pokusy. Vítězem v této kategorii se stalo družstvo z SDH Kochánov. Poté soutěž pokračovala kategorií žen a mužů. V kategorii žen soutěžilo 7 družstev, kde zvítězilo družstvo z SDH Daňkovice. V kategorii mužů v konkurenci 12 družstev zvítězilo družstvo z SDH Chroustov. Naše družstva obsadila v kategorii mládeže 6. místo, v kategorii žen 3. místo, v kategorii mužů družstvo mladších 3. místo a starší 8. místo. Za krásného slunečného počasí a díky sponzorům se podařilo vytvořit dobrou náladu nejenom mezi soutěžícími, ale taky mezi přihlížejícími diváky.

    Závěrem zbývá poděkovat našim sponzorům: SABRA s.r.o., Nápoje Fiala, EFKO Nové Veselí, Hospůdka Na staré radnici, domácí potřeby pí. Pytlíková, CARGO AUTO s.r.o., Emil Havelka ASTRÁL, Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava, AUTO ACTIVITY s.r.o. Žďár nad Sázavou, rozhodčím, pořadatelům a všem, kdo se na soutěži podíleli.

Výsledková listina Bohdalovský pohár 2013.pdf
 
* foto na Bohdalovský pohár

 

 

X. ročník

    V sobotu 8. 9. 2012 uspořádali hasiči z Bohdalova již X. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár za účasti 8 družstev mužů, 6 družstev žen a 7 družstev mládeže. Soutěž dospělých se řídila pravidly pro „klasiku“ a kategorie mládeže podle pravidel hry ,,Plamen". Za krásného slunečného počasí a díky sponzorům se podařilo vytvořit dobrou náladu nejenom mezi soutěžícími, ale taky mezi přihlížejícími diváky. Putovní pohár putoval do Ubušína a do Matějova. Pro pobavení dětí byl k dispozici skákací hrad od firmy Požární bezpečnost s.r.o. Všichni přítomni si mohli prohlédnout závodní buggy místního autokrosového závodníka p. Aleše Křesťana a také zhlédnout vystavené automobily a čtyřkolky z místního autosalonu CARGO AUTO s.r.o..

    Závěrem zbývá poděkovat našim sponzorům: SABRA s.r.o., Nápoje Fiala, EFKO Nové Veselí, Hostinec U Štěpánky, Masna na Městečku, Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava, CARGO AUTO s.r.o., Truhlářství Hort, pořadatelům a všem kdo se na soutěži podíleli.

Výsledkové listiny Bohdalovský pohár 2012.pdf
 
* foto na Bohdalovský pohár
              Bohdalovský pohár II

 

 

 

 

 

IX. ročník

    Dne 3. 9. 2011 uspořádal náš sbor v Bohdalově IX. ročník soutěže Bohdalovský pohár v požárním útoku dle pravidel pro tzv. "klasiku", který nahradil soutěž Pohár přírodního parku Bohdalovsko. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a 3 družstva žen. Na novém hasičském cvičišti soutěžící přivítal starosta městyse Bohdalov Bc. Arnošt Juda a člen VV OSHČMS br. Jiří Klimeš. Příznivci hasičů a místní občané vytvořili dobrou diváckou kulisu a doufáme, že  si ve společnosti hasičů užili krásné sobotní odpoledne.

    Musíme zároveň poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli zajistit zajímavé ceny pro soutěžní družstva. Jsou to SABRA Bohdalov, EFKO Nové Veselí, Truhlářství HORT Bohdalov, Hostinec na Městečku Bohdalov, GLASS MAGIC Bohdalov a městysi Bohdalov za poskytnutí prostoru  pro vybudování cvičiště.

 

Výsledková listina kategorie muži
pořadí družstvo trestné body celkový čas (s)
1. Chroustov 0 57,1
2. Bohdalov 0 62,02
3. Újezd 10 67,41
4. Sirákov 10 80,31
5. Poděšín  30 92
6. Rudolec 10 107,09
7. Vepřová 40 108,06
8. Pavlov 40 131,69
9. Moravec   neklasifikován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledková listina kategorie ženy
pořadí družstvo trestné body celkový čas (s)
1. Matějov 10 84,68
2. Bohdalov 30 101,44
3. Chroustov   neklasifikován

 

 

 

 

* foto na Bohdalovský pohár