Zásahová jednotka SDH Bohdalov   

     Zásahová jednotka městyse Bohdalov patří do kategorie JPO III, což je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu dobrovolně s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky i mimo katastr své obce do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce. V současnosti má jednotka 22 členů. Během roku se členové jednotky účastní pravidelných školení, která probíhají 1x týdně v hasičské zbrojnici v Bohdalově, školení obsluh motorových pil, školení nositelů DT, cyklická školení strojníků a velitelů na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou. Během školení se také provádí údržba techniky a údržba budovy hasičské zbrojnice.

 

 

Seznam členů a jejich funkce v zásahové jednotce SDH Bohdalov

 

Velitel jednotky

Klimeš Jiří ml. nositel DT*, obsluha RMP**
     

Zástupce velitele jednotky,
velitel družstva

Šimůnek Roman nositel DT, obsluha RMP
    

Velitelé družstev

Šustr Jiří
Peřina Jaroslav
nositel DT, obsluha RMP
obsluha RMP
    

Technici jednotky

Peřina Martin
Rosecký Filip
nositel DT, obsluha RMP
obsluha RMP
     
     

Strojníci

Augustin Roman
Lisner Ladislav
Peřina David
Šustr Karel

Vondrák Tomáš
Bříza Jan
nositel DT, obsluha RMP
obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
     

Starší hasičiJakubec Vítězslav
Pavlíček Josef
Pokorný Martin
Vondrák Pavel

nositel DT
obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
 
    

Hasiči


Kratochvíl Luboš
Peřina Patrik

Vondrák Patrik
Zmeškal Lukáš
Peřina Petr

Vondrák Pavel ml.

nositel DT, obsluha RMP
nositel DT
nositel DT, obsluha RMP
nositel DT, obsluha RMP
nositel DT
nositel DT
     
* dýchací technika
** ruční motorová pila