Činnost mládeže

03.07.2019 09:48

 Práci s mládeží a výchově mladých hasičů byla v našem sboru věnována vždy velká pozornost. V rámci kroužku mladých hasičů, který při sboru působil a nadále působí, získávají mladí hasiči znalosti a dovednosti od svých zkušených vedoucích. Činnost těchto mladých hasičů byla vždy úspěšná a pravidelně se družstva mladých hasičů zúčastňovala různých soutěží v rámci okrsku a okresu, kde obsazovala pěkná místa. Také v letech 1989 - 2008 patřily aktivity mladých hasičů mezi úspěšné činnosti našeho sboru. Tuto záslužnou činnost sbor podporuje i nadále. Zájem o hasičský sport mezi dětmi a mládeží začíná opět vzrůstat a mnoho těchto mladých hasičů má zájem se činnosti v SDH věnovat i v dospělosti a rozšiřují tím členskou základnu sboru.

 K největším úspěchům patří: v roce 2000 3. místo v kategorii mladších žáků na okresním kole hry PLAMEN; v roce 2002  2. místo dorostenek v okresním kole a postup do krajského kola; v roce 2003 3. místo v kategorii mladších žáků na okresním kole hry PLAMEN; v roce 2004  2. místo dorostenců v okresním kole; v roce 2005  3. místo smíšeného dorosteneckého kolektivu v okresním kole; v roce 2006  3. místo dorostenek v okresním kole, 1. místo dorostenců v okresním kole a postup do krajského kola; v roce 2016 1. místo smíšeného dorosteneckého kolektivu v okresním kole.

 

Nábor mladých hasičů