Činnost mládeže

11.07.2023 22:31

     Práci s mládeží a výchově mladých hasičů byla v našem sboru věnována vždy velká pozornost. V rámci kroužku mladých hasičů, který při sboru působil a nadále působí, získávají mladí hasiči znalosti a dovednosti od svých zkušených vedoucích. Činnost těchto mladých hasičů byla vždy úspěšná a pravidelně se družstva mladých hasičů zúčastňovala různých soutěží v rámci okrsku a okresu, kde obsazovala pěkná místa. Od roku 1989 patří aktivity mladých hasičů mezi úspěšné činnosti našeho sboru. Tuto záslužnou činnost sbor nadále podporuje. Zájem o hasičský sport mezi dětmi a mládeží začíná opět vzrůstat a mnoho těchto mladých hasičů má zájem se činnosti v SDH věnovat i v dospělosti.

    

     K největším úspěchům patří:

  • V roce 2000 3. místo v kategorii mladších žáků v okresním kole hry PLAMEN.
  • V roce 2002 2. místo dorostenek v okresním kole a postup do krajského kola.
  • V roce 2003 3. místo v kategorii mladších žáků v okresním kole hry PLAMEN.
  • V roce 2004 2. místo dorostenců v okresním kole.
  • V roce 2005 3. místo smíšeného dorosteneckého kolektivu v okresním kole.
  • V roce 2006 3. místo dorostenek v okresním kole, 1. místo dorostenců v okresním kole a postup do krajského kola.
  • V roce 2016 1. místo smíšeného dorosteneckého kolektivu v okresním kole.
  • V roce 2019 se umístil Jakub Hudeček v jarním okresním kole na 2. místě, v kategorii dorost -jednotlivci, které obhájil i na krajské soutěži. Ve stejném roce obsadil 1. místo v kategorii dorost -jednotlivci, v podzimním okresním kole
  • V roce 2020 obsadila Michala Králíčková 1. místo v podzimním okresním kole, v kategorii dorost -jednotlivci.
 
 
 
 
 

Nábor mladých hasičů