Ostatní soutěže

16.06.2019 14:34

Rok 2023

    V sobotu 16. 9. se obě naše soutěžní družstva zúčastnila Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda ve Žďáře nad Sázavou. Družstvo žen obsadilo 7. místo z deseti zúčastněných týmů a družstvo mužů obsadilo 11. místo z dvaceti jedna týmů.

Výsledková listina kategorie ženy
Výsledková listina kategorie muži
* foto Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda 2023

 

 

    V neděli 3. 9. se naše soutěžní družstva zúčastnila Memoriálu zasloužilých funkcionářů ve Velkém Meziříčí. Družstvo žen letos neobhájilo prvenství z předchozích let a obsadilo 3. místo a putovní pohár v podobě skleněné helmy si tentokrát odvezlo družstvo z Nového Veselí. Družstvu mužů kvůli trestným bodům utekla bedna a umístilo se na 6. místě.

* foto Memoriál zasloužilých funkcionářů Velké Meziříčí

 

 

   V pátek 28. 7. se naše soutěžní družstva zúčastnila 6. ročníku noční soutěže v požárním sportu BOBR CUP v Bobrové. Družstvo mužů v konkurenci devíti družstev se umístilo po obou platných pokusech na 3. místě. Družstvo žen doprovázela na obou pokusech smůla a v konkurenci tří družstev si odvezli domů 3. místo.

* foto BOBR CUP 2023    V sobotu 15. 7. 2023 se naše dvě družstva mužů zúčastnila 15. ročníku soutěže Dědkovská osmička. Soutěžilo se se stříkačkou PS8. Družstva se umístila na 4. a 7. místě. Po skončení soutěže vytvořili naši členové pomocí PS8 a přiměšovače pro místní diváky pěnu.

 

 

    V sobotu 8. 7. 2023 jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty obce Sázava. Dopoledne probíhala soutěž mladých hasičů v požárním sportu. Náš sbor reprezentovala dvě družstva v kategorii mladší, která se umístila na 3. a 5. místě.

    Odpoledne pokračovalo soutěží mužů a žen v požárním útoku ( klasika 1+8). Naše družstvo mužů se umístilo na 8. místě.

* foto O pohár starosty obce Sázava

 

 

    V sobotu 17. 6. 2023 se v Bobrůvce konalo okresní kolo v klasice. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů a žen, které spolu s členkami z Rudolce utvořily družstvo Okrsek Bohdalov. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 8x50m, teorii a pořadové přípravě. Družstvu žen se v konkurenci 7 týmů podařilo vybojovat pěkné 4. místo a družstvo mužů obsadilo 5. místo z 13 družstev.

Všem soutěžícím gratulujeme.

* foto Okresní soutěž Bobrůvka - klasika

Výsledková listina okresního kola v klasiceRok 2022

    V sobotu 10. 9. se obě naše soutěžní družstva zúčastnila 19. ročníku Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda ve Žďáře nad Sázavou. Družstvo žen obsadilo 2. místo z osmi zúčastněných týmů a družstvo mužů obsadilo 4. místo ze čtrnácti. Gratulujeme.

* foto Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda
 
 

    V neděli 4. 9. se naše soutěžní družstva zúčastnila 8. ročníku Memoriálu zasloužilých funkcionářů ve Velkém Meziříčí. Družstvo žen potřetí v řadě obhájilo prvenství na této soutěži a opět si na rok domů odvezlo putovní pohár v podobě skleněné přilby. Družstvo mužů se této soutěže zúčastnilo poprvé a v konkurenci 12 družstev vybojovalo 8. místo.

* foto Memoriál zasloužilých funkcionářů Velké Meziříčí
 
 

    V sobotu 30. 7. jelo naše družstvo žen poprvé zkusit štěstí v požárním sportu do Zubří na noční soutěž zvanou ZUBR CUP. Kvůli deštivému počasí se této soutěže zúčastnila pouze 4 družstva žen a 5 družstev mužů. Soutěž probíhala za úplné tmy a každé družstvo mělo dva pokusy na předvedení svého nejlepšího výkonu. Naše ženy vybojovaly krásné 2. místo a získaly i mnoho nových zkušeností a zážitků na poli požárního sportu.

* foto ZUBR CUP 2022
 
 

    23. 7. 2022 opět po roce vytáhlo družstvo mužů mašinu PS 8, se kterou vyjeli poměřit své síly s dalšími šesti sbory na Dědkovskou osmičku. S historickou technikou vybojovali skvělé 2. místo.

 
 

   V sobotu 18. 6. se v Jámách konalo okresní kolo soutěže v požárních disciplínách tzv. klasice. Náš sbor reprezentovalo družstvo žen, které vyhrálo místní okrsek a postoupilo tak do okresního kola. Po bezkonkurenčně nejlepší štafetě nasbíraly pár trestných sekund na pořadové přípravě a požárním útoku. Tyto ztracené vteřiny je nakonec posunuly na druhé místo s těsnou ztrátou 0,3 s na vítězné družstvo z Jam.

    Děkujeme celému družstvu za výbornou reprezentaci sboru a gratulujeme ke skvělému umístění na této nejvyšší soutěži v požární klasice.

* foto Okresní soutěž v klasice Jámy
 
 

Rok 2021

     11. 9. 2021 se ve Žďáře nad Sázavou konal 18. ročník Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda. Náš sbor tam reprezentovalo družstvo mužů, které se na tuto soutěž vrátilo po několikaleté pauze, a družstvo žen, které sem jezdí už pravidelně. Družstvo mužů, s výraznou podporou našich žen, obsadilo s časem 50,03 s. v silné konkurenci patnácti družstev krásné 4. místo.
     Našemu družstvu žen se opět povedl parádní kousek. S časem 54,35 s. se jim podařilo tuto věhlasnou soutěž vyhrát. Domů nám tak dovezly další putovní pohár, avšak tento spatřil naši zbrojnici úplně poprvé. Tímto skvělým výsledkem se naše ženy rozloučily s letošní úspěšnou sezónou a my doufáme, že ta následující se ponese v podobném duchu.
     Oběma družstvům patří obrovská gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci našeho sboru.

* foto Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda Žďár nad Sázavou
 
 

     5. 9. 2021 vyrazilo naše družstvo žen obhájit vítězství do Velkého Meziříčí na Memoriál zasloužilých funkcionářů. Po velmi zdařilém požárním útoku našim ženám patří první místo zaslouženě! Nejen, že obhájily vítězství, ale také se jim podařilo opět vylepšit místní rekord v kategorii žen, kdy dokončily svůj požární útok v čase 52,92 s. Tento čas se nakonec stal i nejlepším celkovým výsledným časem tohoto ročníku. Putovní pohár v podobě skleněné helmy se tak opět vrátil do naší hasičské zbrojnice, kde už má od loňského roku své místo a doufáme, že nám tam zůstane co nejdéle. Gratulujeme k parádnímu výkonu.

* foto Memoriál zasloužilých funkcionářů Velké Meziříčí
 
 

    21. 8. 2021 se naše družstvo žen zúčastnilo Noční soutěže v klasice, která se konala v Herálci. Už počáteční komplikace, v podobě onemocnění jedné z našich soutěžících, naznačovala neklidný průběh celého večera. Děvčata si musela najít náhradu až na místě. Naštěstí pomoc sousedních sborů stále funguje a SDH Nové Veselí půjčilo našim ženám jednu svoji členku. V takto sestaveném družstvu šly ukázat svůj um na závodní pole. Po velice zdařilém pokusu však padl od rozhodčích verdikt v podobě 10 trestných bodů. Po vzájemné debatě a upřesnění celé situace, i za pomoci a zastání ostatních družstev, byla tato penalizace nakonec smazána. Naše ženy tak s časem 64,11 s. celou tuto soutěž ovládly a od nás jim patří veliká gratulace. Děkujeme SDH Nové Veselí za jejich pomoc.

* foto Noční soutěž Herálec
 
 

    31. 7. 2021 se družstvo mužů zúčastnilo 5. ročníku noční soutěže v požárním útoku podle pravidel požárního sportu BOBR CUP 2021 v Bobrové. V kategorii mužů soutěžilo 7 týmů a v kategorii žen 2 družstva. Naše družstvo se umístilo na krásném 3. místě. Na 1. místě se umístilo družstvo z Maršovic a na 2. místě družstvo ze Zubří. Děkujeme mužům za reprezentaci a gratulujeme ke krásnému umístění.

* foto Bobr Cup Bobrová
 
 

Rok 2020

     12. 9. 2020 se naše družstvo žen zúčastnilo 17. ročníku Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda ve Žďáru nad Sázavou. V kategorii žen soutěžilo 8 družstev. Naše družstvo se s časem 64,02 s umístilo na krásném 2. místě. Na 1. místě se umístilo družstvo z Daňkovic s časem 54,66 s. a na 3. místě družstvo z Herálce s časem 71,28 s. Děkujeme družstvu žen za reprezentaci a gratulujeme ke krásnému umístění.

 
 

     6. 9. 2020 se naše družstvo žen poprvé zúčastnilo Memoriálu zasloužilých funkcionářů ve Velkého Meziříčí v požárním útoku tzv. klasice. Díky pečlivé přípravě se jim podařilo získat vítězství na této soutěži, stejně jako předchozí den na Bohdalovskem poháru. A co víc, s rychlostí 57 s. se postaraly o čas, který na této soutěži v kategorii žen nikdo historicky nezískal. Díky výhře mají nyní v hasičské zbrojnici vystavený na rok putovní pohár v podobě skleněné helmy. Přejeme jim, aby jim forma vydržela i nadále. Děkujeme.

 
 

     18. 7. 2020 proběhl 12. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů, která obsadila 6. a 7. místo.

 
 

Rok 2019

     15. 6. 2019 naše družstvo žen vydalo na okresní kolo, které se konalo ve Věchnově. Letos se postoupilo 11 družstev žen. Soupeřilo se ve štafetě 8 x 50 metrů, teorii, pořadové přípravě a požárním útoku tzv. „klasice“ dle pravidel družstva 1+ 8. Naše družstvo žen šlo zkusit štěstí ve veliké konkurenci a mezi zkušenými týmy z celého okresu. I přestože všichni byli nervózní, všechny disciplíny se nám povedly. Celkově jsme obsadili 3. místo. Všem, kteří se na tomto výsledku podíleli, děkujeme.

Výsledky okresního kola v klasice
 
 

Rok 2018

     8. 9. 2018 se naše družstvo žen vypravilo do Žďáru nad Sázavou na "15. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku". Soutěžilo se o putovní pohár čestného velitele sboru Karla Herolda. Této soutěže jsme se zúčastnily už po několikáté, ale zatím nikdy se nám nepovedlo umístit se na bedně. Z velkého zástupu žen jsme si vybojovaly krásné 3. místo. Za které patří obrovská gratulace a přejeme mnoho sil a krásných výsledků do budoucna.

 
 

     21. 7. 2018 proběhl 10. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů.  Soutěž byla součástí oslav 80. let od založení sboru.

* foto Dědkovská osmička a oslavy 80. let od založení sboru
 
 
    16. 6. 2018 okresní kolo Bobrová klasika
Výsledky okresního kola družstev Bobrová 2018
 
 

Rok 2017

     8. 7. 2017 hasiči ze Sázavy uspořádali 14. ročník soutěže o „Putovní pohár starosty obce Sázava“, kde jsme opět nechyběli. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo žen a mužů. Obě družstva se umístila na bedně. Družstvo žen se umístilo na 2. místě a družstvo mužů obhájilo 3. místo jako v loňském roce.  Všem za vzornou reprezentaci sboru děkujeme.

 
 

     24. 6. 2017 se družstvo mužů zúčastnilo turnaje v hasičském fotbale, který pořádá každoročně SDH Pohledec. Naši borci se probojovali do semifinále, kde bohužel neuspěli. Přesto všem patří poděkování za vzornou reprezentaci sboru děkujeme.

 
 

     Po vítězství v okrskové soutěži se v sobotu 24. 6. 2017 naše družstvo žen vydalo na okresní kolo, které se konalo v Lavičkách. Po příjezdu jsme netrpělivě vyhlíželi, kolik družstev žen přijede. Letos se přihlásilo 9 družstev žen. Soupeřilo se ve štafetě 8 x 50 metrů, teorii, pořadové přípravě a požárním útoku tzv. „klasice“ dle pravidel družstva 1+ 8. Po dvouch letech naše družstvo žen šlo zkusit štěstí ve veliké konkurenci a mezi zkušenými týmy z celého okresu. I přestože všichni byli nervózní, všechny disciplíny se nám povedly. Útok jsme zaběhli za krásných 58 s. a umístili jsme se na 1. místě. Celkově jsme umístili na neuvěřitelném 1. místě. Tento výsledek se nám nikdy na okrese nepovedl, všichni jsme byli moc šťastní. Všem, kteří se na tomto výsledku podíleli, děkujeme.

Výsledky okresního kola soutěže družstev 2017
* foto na Okresní soutěž
 
 

Rok 2016

     20. 8. 2016 proběhla noční soutěž v požárním útoku, kterou uspořádali hasiči z Herálce. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo 6. místo.  Blahopřejeme a děkujeme všem za dobrou reprezentaci.

 
 

     30. 7. 2016 proběhl 2. ročník soutěže v požárním útoku podle pravidel požárního sportu Zuberský pohár, kterou pořádalo SDH Zubří. Změnou bylo, že soutěž byla zahájena ve večerních hodinách. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo 9. místo. Tímto jim patří poděkování za reprezentaci.

 
 

     16. 7. 2016 proběhl 8. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů. Bohužel letos nám štěstí nepřálo a kvůli technické závadě na našem stroji se nepodařilo útoky dokončit ani jednomu družstvu. Doufáme, že v příštím ročníku vše napravíme. Sláva vítězům a čest poraženým.

* foto na Dědkovská osmička 2016
 
 

     9. 7. 2016 hasiči ze Sázavy uspořádali již 13. ročník soutěže o „Putovní pohár starosty obce Sázava“, kde jsme opět nemohli chybět. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, které se na tuto soutěž poctivě připravovalo, což přineslo své ovoce. I když se nepodařil obhájit ani vylepšit loňský výsledek, přesto se naši reprezentanti umístili na bedně. V konkurenci 11 družstev obsadili vynikající 3. místo. Všem za vzornou reprezentaci sboru děkujeme.

 
 

     18. 6. 2016 se hasiči z Bohdalova zúčastnili Hasičského fotbalu v Pohledci. Za krásného slunečného počasí se utkalo 11 družstev po šesti členech většinou v okolí Nového Města na Moravě, jako nováčci z dalekého Bohdalova jsme byli patřičně přivítáni. Zápas se konal ve vodní nádrži na návsi v Pohledci, která byla do poloviny vypuštěná.  V jednom družstvu byly tři proudy a stříkalo se do nafukovacího míče. Cílem hry bylo dostat za čáru během 3 minut co nejvíce gólů. Povinnou výbavou byly brýle a pevná obuv. Hrálo se podle systému „každý s každým“, tudíž se odehrálo 55 zápasů, což bylo i pro muže náročné, natož pro ženy.  Naše družstvo se umístilo na krásném 6. místě a na příští rok jako zkušení hasiči – fotbalisti, máme daleko větší ambice. Organizace byla výborná, k jídlu jsme měli pečené prase a klobásy a díky pěknému počasí a náladě, jsme si akci moc užili.

 
 

     11. 6. 2016 reprezentovalo naše družstvo mužů, které postoupilo z okrskové soutěže, na okresním kole v tzv. klasice, které pořádalo SDH Měřín. Soupeřilo ve štafetě 8 x 50 metrů, teorii, pořadové přípravě a požárním útoku tzv. „klasice“ dle pravidel družstva 1+8.Bohužel nevyšla žádná disciplína podle našich představ a družstvo obsadilo 14. místo. Nezbývá, než se z chyb poučit a pokusit se postoupit do okresního kola v příštím roce. Všem, kteří soutěžili, patří poděkování.

 
 

Rok 2015

     22. 8. 2015 proběhla noční soutěž v požárním útoku, kterou uspořádali hasiči z Herálce. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo  4. místo.  Blahopřejeme a děkujeme všem za dobrou reprezentaci.

 
 

     18. 7. 2015 proběhl 7. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů Bohdalov mladší, které obsadilo 5. místo a Bohdalov starší, které obsadilo vynikající 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme všem za dobrou reprezentaci.

* foto na Dědkovská osmička 2015
 
 

     11. 7. 2015 jako již každým rokem hasiči ze Sázavy uspořádali již několikátý ročník soutěže o „Putovní pohár starosty obce Sázava", kde jsme nemohli chybět. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, které se na tuto soutěž poctivě připravovalo což přineslo své ovoce a obsadilo vynikající 2. místo v konkurenci 13 družstev. Ještě párkrát potrénujeme a příští rok je vítězství naše. Daňkovice třeste se:-)

 
 

     20. 6. 2015 se uskutečnilo okresní kolo soutěže družstev SDH mužů a žen na výletišti SDH Pikárec v požárních disciplínách tzv. klasice. Jako již tradičně se soupeřilo ve štafetě 8 x 50 metrů, teorii a pořadové přípravě. Samozřejmě nechyběla disciplína v požárním útoku v tzv. „klasice“ dle pravidel družstva 1+8. Náš sbor reprezentovalo po dlouhé době v okresním kole družstvo žen, které ve veliké konkurenci a mezi zkušenými týmy obsadilo 10. místo. Soutěžícím patří poděkování za reprezentaci.

* foto na Okresní soutěž Pikárec
              Výsledky okresní soutěž ženy
 
 

Rok 2014

     13. 9. 2014 proběhl ve Žďáře nad Sázavou 11. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku tzv. klasice pořádaný SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo 15. místo.

 
 

     26. 7. 2014 proběhla soutěž v požárním útoku podle pravidel požárního sportu Zuberský pohár, kterou pořádalo SDH Zubří. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo vynikající 2. místo. Tímto jim patří poděkování za vynikající reprezentaci.

 
 

     19. 7. 2014 proběhl 6. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů.

* foto na Dědkovská osmička
 
 

     12. 7. 2014 proběhla soutěž o „Putovní pohár starosty obce Sázava“. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo vynikající 6. místo.

 
 

Rok 2013

     20. 7. 2013 proběhl 5. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo 4. místo.

 
* foto na Soutěž Dědkovská osmička 5. ročník
 
 

     13. 7. 2013 proběhla soutěž o „Putovní pohár starosty obce Sázava“. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo žen, které obsadilo vynikající 2. místo.

* foto na Pohár starosty obce Sázava
 
 

Rok 2012

     15. 9. 2012 proběhl ve Žďáře nad Sázavou 9. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku tzv. klasice pořádaný SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek. Náš sbor reprezentovalo družstvo žen, které obsadilo 11. místo.

* foto na Memoriál Jana Dřínka
              Výsledková listina Memoriál.PDF
 
 
     

     14. 7. 2012 proběhla soutěž o „Putovní pohár starosty obce Sázava“. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo 5. místo.

 
 

Rok 2011

     17. 9. 2011 proběhl ve Žďáře nad Sázavou 8. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku tzv. klasice pořádaný SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek. Náš sbor reprezentovalo družstvo žen, které obsadilo 11. místo.

 
 

     9. 7. 2011 proběhl další ročník soutěže o „Putovní pohár starosty obce Sázava“. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, které obsadilo 11. místo.

 
 

Rok 2010

     11. 9. 2010 proběhl ve Žďáře nad Sázavou 7. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku tzv. klasice pořádaný SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek. Naše družstvo mužů se také zúčastnilo, kde obsadilo 9. místo.

 
 

     10. 7. 2010 proběhl další ročník soutěže o „Putovní pohár starosty obce Sázava“. Náš sbor na soutěži reprezentovalo družstvo mužů, kterému se nedařilo a obsadilo 14. místo. Zvítězilo družstvo z SDH Újezd.

* foto na Pohár starosty obce Sázava
 
 

Rok 2009

 

     18. 7. 2009 proběhla soutěž o „Pohár starosty obce Sázava“. Je to soutěž v požárním útoku tzv. klasice. Náš sbor zastupovalo družstvo mužů, které obsadilo v celkovém pořadí 6. místo.

* foto na Pohár Sázava 09
 
 

     20. 9. 2009 se konal ve Žďáře nad Sázavou 6. ročník „Memoriálu Jana Dřínka“ v požárním útoku tzv. klasice. Naše družstvo mužů se také zúčastnilo, kde obsadilo 15. místo.