Slet čarodějnic

04.05.2024 10:11

    V úterý 30. dubna jsme uspořádali na našem hasičském cvičišti Slet čarodějnic. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, po jejichž splnění přiletěly dvě čarodějnice a děti za jejich soutěžení odměnily. Po soutěžích se uskutečnil společný čarodějný tanec a ocenění všech čarodějnic a čarodějů.

    V 19:30 byla zapálená velká vatra s čarodějnicí, kterou připravovala naše hasičská mládež. Pro všechny bylo k dispozici malé ohniště na opékání špekáčků a stánek s občerstvením.

    Děkujeme vám za přízeň a dobrou náladu. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na přípravě a stavění čarodějnice a na organizaci celého večera.

* foto Slet čarodějnic