Rok 2008

16.07.2013 21:19

Výroční valná hromada

     Výroční valná hromada SDH v Bohdalově proběhla 13. 12. 2008 v DK v Bohdalově za účasti 52 členů sboru a 10 hostí z okolních sborů – Nové Veselí, Pokojov, Sázava, Rudolec a Chroustov. Jednání bohužel nebyl opět přítomen žádný zástupce městyse Bohdalov. V diskusi vystoupil za SDH v Novém Veselí br. Zita, poděkoval za pozvání a vyjádřil se ke spolupráci sborů, která je v posledních letech na dobré úrovni. Za SDH ze Sázavy vystoupil br. Černý, poděkoval za pozvání a za účast na soutěži „O pohár starosty obce Sázava“. Za hasiče z Rudolce promluvil br. Sobotka, popřál mnoho úspěchů v dalším roce a předal pozvání na VVH jejich sboru. Br. Březka z Pokojova pozdravil jednání VVH a pozval nás na jejich VVH. Za hasiče z Chroustova pozdravil jednání naší VVH br. Novotný. Dále vystoupil v diskusi br. Klimeš st., předal zdravici VV OSHČMS a seznámil přítomné s návrhem úpravy soutěží v požárním útoku a požární štafetě. Br. Pokorný hovořil o přípravách oslav založení sboru v roce 2009. Br. Klimeš Jiří ml. seznámil přítomné z činností zásahové jednotky v roce 2008. Br. Vondrák Petr kritizoval přístup členů k práci ve sboru.

Dětský den 31. 8. 2008

<< 1 | 2