Rok 2009

16.07.2013 21:28

Výroční valná hromada 19. 12. 2009

     Jednání VVH proběhlo v DK v Bohdalově za účasti členů SDH a pozvaných hostů – zástupců hasičů z Chroustova, Pokojova, Rudolce, Újezda, Nového Veselí a Sázavy. Starosta městyse Bohdalov se telefonicky omluvil a přišel až po oficiální části. Hasiči v přednesených zprávách zhodnotili činnost sboru v roce 2009 a projednali plán na další období. Nejdůležitějším úkolem VVH byly volby členů vedení sboru na období 2010 – 2015. Starostou sboru byl zvolen opět Jaroslav Pokorný ml. a velitelem Klimeš Jiří ml.

Dětský den 30. 8. 2009

Taneční zábava 11. 7. 2009

Výročí 135.let založení SDH 11. 7. 2009

Návštěva přátel z Polska muzea v Přibyslavi a kostnice v Nížkově

 

Smlouva o spolupráci

     Dne 30. 5. 2009 byla ve Starých Oborzyskách podepsána smlouva o spolupráci mezi SDH v Bohdalově a OSP ve Starých Oborzyskách (Polsko). Smlouvu podepsal za náš sbor starosta Jaroslav Pokorný a za polské hasiče Ryszard Mačkowiak. Před podpisem naší smlouvy byla podepsána smlouva o spolupráci mezi městysem Bohdalov a gminou Koscian.

* foto na Podpis smlouvy o vzájemné spolupráci v Polsku

 

 

Hasičský bál

     V sobotu 24. 1. 2009 se uspořádal SDH v kulturním domě v Bohdalově tradiční „Hasičský bál“. K tanci a poslechu hrála skupina „SONG AKORD“ z Hrotovic. Na letošní rok bylo připraveno malé překvapení v podobě předtančení dětského tanečního kroužku pod vedením sl. Prokopové. Našeho pozvání využilo asi 120 hostů především z Bohdalova a znovu i naši přátelé ze Starych Oborzysk v Polsku. Nálada na plese byla tradičně výborná, díky našim sponzorům byla připravena bohatá tombola. Opět si neodpustíme poznámku ohledně slabé účasti místních spoluobčanů na jediném plese v Bohdalově, krom poslední leče, kterou pořádá místní Myslivecké sdružení.