Rok 2012

16.07.2013 14:10

     Dovolte mi, abych vás seznámil s celoroční činností mládeže našeho sboru. V současné době má náš sbor celkem 17 mladých hasičů a dorostenců. Z toho pracuje pouze kolektiv mladých hasičů, dorostenců bohužel nemáme dostatečný počet. V letošním roce skončil ve funkci vedoucího mladých hasičů Bohumila Zikmunda. Za jeho dlouholetou práci bych mu chtěl tímto poděkovat. Řady vedoucích jsme proto rozšířili o další dvě síly. Vedoucími mladých hasičů jsou v současnosti Eva Rosecká, Pavla Dučáková a Jaroslav Peřina. Všichni vedoucí v letošním roce úspěšně složili zkoušky vedoucích mladých hasičů.
     Rok jsme začali schůzkami v tělocvičně.
     Od dubna jsme se začali připravovat na jarní část okresního kola hry PLAMEN. Bohužel jsme opět narazili na nedostatek dětí a na kolizi se soutěží Přírodovědného kroužku, takže jsme se této soutěže nemohli zúčastnit. Z toho důvodu proběhlo širší oslovení dětí, a to i prostřednictvím místní Základní školy. Bohužel se ani tato snaha nesetkala s v podstatě s žádným ohlasem. Nicméně díky aktivitě samotných dětí se nám nyní hlásí pět nových členů, čímž by se situace měla o něco zlepšit.
     8. 9. 2012 uspořádal náš sbor X. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Poprvé byly do této soutěže zahrnuta i kategorie mladých hasičů, kdy se soutěž řídila pravidly hry ,,Plamen“ – kategorie starší. Naši mladí hasiči obsadili 5. místo ze 6 kolektivů.
     V září jsme se začali připravovat na podzimní část okresního kola hry „Plamen“ a soutěže dorostu ročníku 2012-2013. Soutěž se uskutečnila v Dalečíně. Žáci absolvovali závod požárnické všestrannosti, štafetu 4x60m a štafetu dvojic. V kategorii starších se soutěže zúčastnilo 28 kolektivů, nám patří prozatím 10. místo. V jednotlivých disciplínách jsme se umístili: v štafetě 4 x 60m na 12. místě, v štafetě dvojic na 18. místě a v závodě požárnické všestrannosti na 3. místě. Tyto výsledky jsou slušnou výchozí pozicí před jarním kolem, po kterém budou vyhlášeny výsledky celého ročníku.
 Závěrem bych chtěl všem mladým hasičům a vedoucím poděkovat za dobrou práci kroužků mladých hasičů. Poděkování patří i všem těm, co přispěli k zajištění naší činnosti.

 

vedoucí mládeže

Jaroslav Peřina

 

* foto na Plamen 2012