Rok 2012

16.07.2013 22:16

DĚTSKÝ DEN  2012 - Loučení s prázdninami

     25. 8. 2012 uspořádali hasiči pro děti zábavné odpoledne. Součástí programu byla výstava hasičské a policejní techniky, se kterou nám vyšly vstříc SDH Žďár nad Sázavou – Zámek 2, SDH Přibyslav, SDH Nová Ves u Heřmanova, náš sbor SDH Bohdalov, Policie ČR- dopravní oddělení v Jihlavě a dálniční oddělení ve Velkém Beranově. Během akce byly předvedeny ukázky vyprošťování osob z havarovaného automobilu, kterou předvedli hasiči z SDH Žďáru nad Sázavou – Zámek 2, hašení požáru historickou automobilovou stříkačkou hasičů z Nové Vsi a hašení střední pěnou, kterou předvedl náš sbor. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, stříleli ze vzduchovky, malovali obrázky s hasičskou tématikou, chodili na chůdách a podařilo se nám zajistit skákací hrad od firmy Požární bezpečnost s.r.o. Samozřejmostí bylo dostatek jídla a pití. Díky přízni počasí se zábavné odpoledne vydařilo a doufáme, že se na našich akcích objeví i více dospělých. Na závěr děkujeme všem, kteří se podíleli na této akci.

* foto na Dětský den 2012

              Hasiči očima dětí, dětský den 2012

 

Oslavy 130. let založení SDH Bobrová

     22. 7. 2012 přijal náš sbor pozvání na oslavy 130. let založení sboru dobrovolných hasičů v Bobrové. Spolu s ostatními sbory náš sbor vystavoval naše zásahové vozidlo CAS 25 2500/400 S2Z LIAZ.

*  foto na 130. let SDH 

 

Beseda v MŠ v Bohdalově

     21. 4. 2012 přijal náš sbor pozvání do MŠ v Bohdalově, aby zde děti seznámil s prací hasičů s možností prohlídky vybavení a vyzkoušení si hašení vodou.

* foto na Beseda v MŠ

 

Masopust

 V sobotu 18. 2. 2012 uspořádal náš sbor tradiční masopustní průvod, který prošel naší obcí. Vše proběhlo za hojné účasti masek s doprovodem muzikantů. Všem zúčastněným patří poděkování.

* foto na Masopust 2012

 

Hasičský bál

     V sobotu 21. 1. 2012 jsme uspořádali v DK v Bohdalově tradiční ples. O dobrou náladu se postarala skupina KNAJPA. Ples byl zahájen již tradičním předtančením v disco stylu žáků ze ZŠ v Bohdalově, další podívanou bylo vystoupení mladých mažoretek z tanečního kroužku při ZŠ ve Šlapánově. Vystoupení „domácích“ i hostů bylo odměněno velikým a zaslouženým potleskem četného obecenstva účastníků plesu. S ukázkami country tanců vystoupili členové tanečního souboru  TANZANIT. Poděkování patří také našim sponzorům. Díky patří všem členům SDH za organizaci, obsluze v kuchyni za určitě pozitivní změnu občerstvení a samozřejmě všem účastníkům plesu, bez nichž by se ples nekonal. Doufáme, že i v dalších letech se nám podaří udržet vysoký standart plesu a všichni, kdo se chtějí bavit nám zachovají přízeň a nebudou za rok chybět.