Rok 2013

21.10.2013 00:00

Oslavy 65. výročí založení partnerského sboru OSP ve Starých Oborzyskách v Polsku

     Bohdalovští hasiči se zúčastnili oslav 65. výročí založení OSP ve Starých Oborzyskách v Polsku. SDH v Bohdalově udržuje kontakt s dobrovolnými hasiči v Polsku již od roku 2004. V roce 2009 SDH uzavřel z OSP ve Starých Oborzyskách smlouvu o partnerství. Na 21. 9. 2013 připadlo 65. výročí založení dobrovolného hasičského sboru (OSP) u našich partnerů. Oslavy byly zahájeny nástupem hasičů u místní zbrojnice a slavnostním pochodem k místnímu kostelu, kde byla sloužena mše za hasiče celého okrsku. Po skončení mše následoval pochod do sportovní haly, kde proběhla slavnostní schůze. Na této schůzi byli všichni seznámeni s historií a činností sboru od založení až po součastnost. U příležitosti 65. výročí založení sboru byla udělena zasloužilým členům vyznamenání. Zástupci sboru předali starostovi OSP Přemyslu Mačkowiakovi plaketu od SDH Bohdalov a plaketu od městyse Bohdalov.

* foto na 65. výročí založení OSP Stare Oborzyska Polsko

 

 

 

Dětský den - loučení s prázdninami

     24. 8. 2013 uspořádali hasiči pro děti zábavné odpoledne. Pro děti bylo připraveno několik soutěží: střelba ze vzduchovky, malování obrázků s hasičskou tématikou, chůze na chůdách,srážení PET lahví proudem vody, skládání obrázků, hod ocelovým kroužkem na kužel. Hasiči připravili ukázku požáru hašení hořícího oleje na běžné kuchyňské pánvičce – častá příčina bytového požáru. Již tradiční bylo vytvoření „kopce“ pěny pro pobavení dětí. K prohlédnutí byla technika SDH Bohdalov a HZS ze Žďáru nad Sázavou. Samozřejmostí bylo dostatek jídla a pití. Celé zábavné odpoledne bylo ukončeno ohňostrojem. Akce byla podpořena firmami SABRA s.r.o. Bohdalov, Wstec s.r.o. Bohdalov a EFKO-karton s.r.o.

* foto na Dětský den

 

 

Dětský den Najdek

     22. 6. 2013 jsme přijali pozvání od SDH Najdek na dětský den. Zásahové družstvo zde předvedlo ukázku hašení střední pěnou ze zásahového vozidla CAS 25 LIAZ 2500/400 S2Z. Během dětského dne měli všichni návštěvníci možnost si prohlédnout naše vozidlo a jeho vybavení. Za pozvání děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

* foto na Dětský den Hamry nad Sázavou SDH Najdek

 

 

Slavnostní odhalení pamětní desky zakladateli sboru a významnému rodákovi Janu Nepomuku Heimrichovi

* foto na Odhalení pamětní desky

 

Masopust

      V sobotu 9. 2. 2013 uspořádal náš sbor tradiční masopustní průvod, který prošel naší obcí. Všem,  kteří se podíleli na organizaci a zajištění patří poděkování.

 * foto na Masopust 2013

 

Hasičský bál

     V sobotu 26. 1. 2013 jsme uspořádali v DK v Bohdalově tradiční ples. O dobrou náladu se postarala skupina SONG AKORD. Ples byl zahájen vystoupením mladých mažoretek při ZŠ ve Šlapánově. Během večera vystoupili s ukázkou tance ZUMBY  také žáci ZŠ v Bohdalově. Obě vystoupení byla odměněna potleskem četného obecenstva účastníků plesu. Poděkování patří také našim sponzorům. Díky patří všem členům SDH, kteří se podíleli na organizaci, a zajištění pořadatelské služby. V neposlední řadě samozřejmě také všem účastníkům plesu.

 * foto na Hasičský bál