Rok 2014

12.03.2014 15:51

Oslavy 110 let trvání SDH Rudolec

     13. 7. 2014 přijal náš sbor pozvání na oslavy 110. let založení sboru dobrovolných hasičů v Rudolci. S ostatními sbory jsme se zúčastnili slavnostního pochodu obcí. Během oslav probíhaly ukázky hašení historickou koňskou stříkačkou, kterou předvedli hasiči ze Sirákova, domácí družstvo mužů předvedlo ukázku požárního útoku a naše jednotka předvedla ukázku zásahu při dopravní nehodě a hašení pěnou. Po celou dobu akce probíhala výstava veteránů a fotografií z historie nejen hasičského sboru, ale i celé obce a vše doprovázela dechová hudba. Tímto bychom chtěli poděkovat za pozvání na akci a těšíme se na další spolupráci.

* foto na Oslavy 110. let SDH Rudolec


 

 

140 let trvání SDH Bohdalov

     21. - 22. 6. 2014 proběhly oslavy 140 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově. Oslavy byly zahájeny v pátek 21. června slavnostní valnou hromadou v Domě kultury, které se zúčastnili členové sboru a pozvaní hosté. Starosta sboru br. Jaroslav Pokorný ml. přivítal všechny přítomné a seznámil je s důležitými událostmi v historii sboru od jeho založení dosud. Poté následovalo předání ocenění několika členům SDH Bohdalov a předání upomínkových předmětů našim hostům.

 V sobotu 22. června pokračoval program oslav od 13:00 hod. Po uvítání hostů, následoval slavnostní pochod hasičů od Domu kultury a položení věnců k pamětní desce zakladateli sboru Janu Nepomukovi  Heimrichovi  a na hřbitově k uctění památky zesnulých hasičů. Po celou dobu oslav vystupovala dechová hudba z Nového Veselí. Odpoledne došlo také na ukázky. Nejprve se předvedlo družstvo žáků se štafetou, pak následoval požární útok dorostenců podle pravidel hry Plamen, útok žen podle pravidel tzv. klasiky a vrcholem byl útok veteránu s PS 8 podle klasiky v trochu upravené podobě. Závěrem ukázek byl předveden zásah vyproštění osoby při dopravní nehodě naší jednotkou.

Od 20 hodin pak následovala taneční zábava se skupinou MARATON.

Během soboty probíhal s oslavami Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a výstava hasičské techniky.

Poděkování patří nejen Městysi Bohdalov za finanční podporu této akce, za návštěvu našich partnerských sborů OSP Stare Oborzyska (PL) a  SDH Bohdalov (SY) , ale také všem přítomným hasičům z ostatních sborů, kteří nás při této příležitosti přijeli podpořit a v neposlední řadě všem kdo tuto akci navštívili.

* foto na 140 let SDH Bohdalov

 

 

 

Pálení čarodějnic

     30. 4. 2014 od 17:00 hod. jsme uspořádali Čarodějnický slet pro děti i dospělé. Byly nachystány soutěže, které byly oceněny sladkou odměnou. Před zapálením hranice se vyhlásila Miss čarodějnice. Děkujeme za přízeň všech zúčastněných a těšíme se na další setkání. Poděkování patří také všem, kteří se na akci podíleli.

* foto na Pálení čarodějnic 2014

 

 

Návštěva hasičů MŠ v Bohdalově

     25. 4. 2014 přijal náš sbor pozvání do MŠ v Bohdalově. Děti jsme seznámili s posláním a prací hasičů, mohly si prohlédnout vybavení cisterny, vyzkoušet hasičskou helmu, potěžkat vyprošťovací nářadí, vyzkoušet transport raněného ve vakuových nosítkách a stříkání hadicemi. Chtěli bychom poděkovat za milé přijetí a veliký zájem dětí a těšíme se na další návštěvu ve školce.

* foto na Ukázka techniky v MŠ

 

 

Masopust

* foto na Masopust 2014

 

 

Hasičský bál

     18. 1. 2014 jsme uspořádali v DK v Bohdalově tradiční ples. O dobrou náladu se postarala skupina SONG AKORD. Během večera vystoupili s ukázkou tance žákyně ZŠ v Bohdalově. Vystoupení bylo odměněno potleskem četného obecenstva plesu. Nálada na plese byla tradičně výborná, díky našim sponzorům byla připravena bohatá tombola za což jim patří poděkování. Díky patří také všem členům SDH, kteří se podíleli na organizaci a zajištění pořadatelské služby, samozřejmě všem účastníkům plesu, bez nichž by se ples nekonal. Doufáme, že i v dalších letech se nám podaří udržet vysoký standart plesu a všichni, kdo se chtějí bavit nám zachovají přízeň a nebudou za rok chybět.

 

Hasičský bál