Rok 2014

20.07.2014 22:36

 Výroční zpráva o činnosti mládeže SDH Bohdalov

 Vážení bratři a sestry,

     Dovolte mi, abych vás seznámil s celoroční činností mládeže našeho sboru.
     V současné době má náš sbor celkem 20 mladých hasičů a dorostenců ve dvou družstvech – mladí hasiči a družstvo smíšeného dorostu. Vedoucími mladých hasičů jsou v současnosti Pavla Dučáková, Jaroslav Peřina, a od letošního podzimu Bohuslav Tomášů.
     Rok jsme začali schůzkami v tělocvičně.
     Od dubna jsme se začali připravovat na jarní část okresního kola hry PLAMEN a soutěže dorostu.
     Jarní část hry PLAMEN se uskutečnilo 31. května v Hamrech nad Sázavou. Mladí hasiči absolvovali požární útok, požární útok CTIF a štafetu CTIF. V kategorii starších se soutěže zúčastnilo celkem 28 kolektivů, naši mladí hasiči obsadili 15. místo.
     Jarní část soutěže dorostu se uskutečnilo 17. května ve Velkém Meziříčí. Dorostenci absolvovali požární útok a štafetu 4x100m a test z požární ochrany. V kategorii smíšených družstev se soutěže zúčastnilo celkem 11 kolektivů, naši dorostenci obsadili 6. místo.
     V rámci oslav 40 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově předvedlo družstvo žáků štafetu dvojic, po té následovala ukázka požárního útoku dorostenců.
     6. 9. uspořádal náš sbor XII. ročník soutěže v požárním útoku Bohdalovský pohár. Soutěž byla zahájena dopoledne kategorií mládeže. V této kategorii startovalo 9 družstev podle pravidel požárního útoku hry ,,Plamen“ na dva pokusy. Vítězem v této kategorii se stalo družstvo z SDH Zubří. Naši mladí hasiči obsadili 5. místo.
     Podzimní částí okresního kola hry „Plamen“ a soutěže dorostu byl zahájen nový ročník 2014-2015. Ta proběhla 18. října v Újezdě. Náš sbor reprezentovalo družstvo starších žáků, družstvo dorostu v kategorii smíšených družstev a nově složené družstvo mladších žáků. Mladší a starší žáci absolvovali závod požárnické všestrannosti, štafetu 4x60m a štafetu dvojic- Mladší žáci obsadili napoprvé 25. místo z 27 kolektivů, starší žáci v konkurenci 29 družstev obsadili krásné 7. místo. Družstvo dorostu absolvovalo závod požárnické všestrannosti a z 9 družstev obsadilo 6. místo. Tyto výsledky jsou slušnou výchozí pozicí před jarním kolem, po kterém budou vyhlášeny výsledky celého ročníku.
     Závěrem bych chtěl všem mladým hasičům a vedoucím poděkovat za dobrou práci v kroužku mladých hasičů. Poděkování patří i všem, kteří přispěli k zajištění naší činnosti. 

 

                                                                                                                        Jaroslav Peřina
                                                                                                                         vedoucí mládeže

 

 

PLAMEN

  V sobotu 18.10. 2014 proběhla první část hry Plamen. Naši hasiči odjížděli v silném složení-družstvo mladších, starších a dorostenců, do Újezda. Tým mladších si poprvé zaběhl štafetu dvojic, štafetu 4x60 metrů a závod požárnické všestrannosti. Se všemi disciplínami se úspěšně poprali a celkově skončili na 25. místě. Tým starších už dobře věděl co je čeká. Za své snažení získali krásné 6. místo. Odpoledne startoval tým dorostenců, kteří mají pouze jednu disciplínu, závod požárnické všestrannosti. Kromě malého zdržení na trase se jim dařilo a umístili se na 7. místě. Výsledky z podzimní části jsou pouze orientační, důležité je celkové hodnocení i s jarní částí, na kterou se naše družstva začnou usilovně připravovat během zimy.

 

PLAMEN 2014 - žáci

     V sobotu 31. 5. 2014 jsme vyrazili na soutěž také se staršími žáky - tentokrát do Hamrů nad Sázavou. Družstvo doplnili naši nejmladší členové, kteří jeli na Plamen vůbec poprvé. Spolu se staršími bojovali o výsledek na štafetě a útoku CTIF. A ačkoli se nám na paty nalepilo několik trestných bodů, byli jsme vcelku spokojení a věřili v dobré umístění. Třetí disciplína se nám ale bohužel nevydařila - kuriózním provedením požárního útoku bez dvou hadic jsme pobavili diváky i rozhodčí, a pak skončili mezi nešťastnými diskvalifikovanými týmy.

    Do příště máme co zlepšovat, všem ale patří velká pochvala za snahu a bojovnost!

    A výsledky? Ty jsou pro nás zatím překvapením. Po nešťastné poslední disciplíně jsme nečekali na vyhlášení a odjeli domů - zlepšit si chuť pohárem.

* foto na Plamen 2014-žáci

 

PLAMEN 2014 - dorost

     Po delší odmlce se z řad našeho sboru zformoval nový tým dorostenců, a tak jsme v sobotu 17. 5. 2014 po několikaleté neúčasti opět vyrazili na jarní kolo soutěže Plamen do Velkého Meziříčí. Z podzimního závodu požárnické všestrannosti jsme si vezli nadějnou výchozí pozici - 4. místo. Tentokrát nás ale čekaly disciplíny hned tři: štafeta, požární útok a teoretické testy. Štafetou dorostenci doslova proletěli - naše dva pokusy tvořily zároveň dva nejlepší časy celého startovního pole! Ani 6. místo v požárním útoku, který jsme trénovali pouhý den předem a s novými savicemi, nebylo špatné. Achillovou patou se pro nás ale staly nešťastné tři chyby v testech, které nám také vzaly naději na stříbrné umístění. Nakonec jsme tedy mezi 11 zúčastněnými družstvy obsadili 6. pozici. Nezbývá než dorostence pochválit za perfektní výkony ve sportovních disciplínách - vypilovat chyby v teorii a pohár bude náš!

* foto na Plamen 2014