Rok 2019

14.05.2019 20:37

Slet čarodějnic

     Rok se s rokem sešel a máme tu 30. dubna 2019 a opět Slet čarodějnic, který uspořádali naši hasiči. Kvůli velkému suchu byla akce v ohrožení, ale naštěstí se příroda smilovala a před začátkem vydatně zapršelo. V 17 hodin se začaly slétat první čarodějnice a čarodějové a sabat mohl začít. Připraveny byly různé úkoly a hry pro všechny děti a za jejich splnění dostaly sladkou odměnu. Nechyběla zde ani letecká škola, která pod dohledem přísné komisařky, vydávala letecké průkazy s patřičným oprávněním k řízení přítomných strojů. Poté následoval nelehký úkol pro porotu, volba Miss čarodějnice. V 19:30 byla s velkým očekáváním všech přítomných zapálena vatra, která letos dosahovala úctyhodných rozměrů. Dále zde byly k dispozici menší čarodějné ohně k opečení pochutin. Vrcholem večera bylo odpálení ohňostroje. Po celou dobu byl otevřen stánek s občerstvením a atmosféru doplňovala hudba. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a organizátorům patří velké poděkování za přípravu akce. Těšíme se na další setkání s Vámi všemi.

 

* foto na Slet čarodějnic

 

Masopust

 Červená Karkulka s vlkem, Bílá paní, potápěči, pravěcí lidé, Šmoulové a spousta dalších masek byla v sobotu 2. března součástí tradičního masopustního průvodu, který se konal v Bohdalově. Masopust organizovali dobrovolní hasiči z Bohdalova, ale přidala se i široká veřejnost, za což jim patří poděkování. Počasí nám přálo, mohlo být tepleji, ale o zahřátí se postarali občané s nabídkou něčeho ostřejšího a nechyběly ani dobroty od hospodyněk, které připravily. O dobrou náladu se také postarala kapela Veseláci, v rytmu jejich hudby si mohl každý zatancovat nebo zazpívat známé písně. Děkujeme všem občanům za jejich podporu.

 

 

Hasičský bál

* foto na Hasičský bál