Rok 2019

14.05.2019 20:37

Napsali o nás ...

Požáry.cz

Žďárský deník REGION

 

 

Žehnání nových hasičských vozidel

    Dvěma novým požárním automobilům na rychlé cesty k požárům, dopravním nehodám, záplavám a jiným neštěstím první červnovou sobotu v Bohdalově požehnal tamní farář Jan Peňáz. Symbolický klíč od prvotřídní cisternové stříkačky na podvozku Scania a dopravního automobilu Fiat Ducato potom od starosty městyse Arnošta Judy převzal velitel zásahové jednotky Jiří Klimeš za dohledu starosty sboru Romana Šimůnka. Novou techniku přišli na hasičské cvičiště uvítat bohdalovští občané a hasiči z okolních obcí, všem pro radost hrála krojovaná dechovka Veseláci z Nového Veselí.

IVO HAVLÍK

Zdroj: https://zdarsky.denik.cz/hasici/bohdalovsti-hasici-oslavili-prevzeti-nove-techniky-20190607.html

* foto Žehnání nových hasičských vozidel

 

 

Slet čarodějnic

     Rok se s rokem sešel a máme tu 30. dubna 2019 a opět Slet čarodějnic, který uspořádali naši hasiči. Kvůli velkému suchu byla akce v ohrožení, ale naštěstí se příroda smilovala a před začátkem vydatně zapršelo. V 17 hodin se začaly slétat první čarodějnice a čarodějové a sabat mohl začít. Připraveny byly různé úkoly a hry pro všechny děti a za jejich splnění dostaly sladkou odměnu. Nechyběla zde ani letecká škola, která pod dohledem přísné komisařky, vydávala letecké průkazy s patřičným oprávněním k řízení přítomných strojů. Poté následoval nelehký úkol pro porotu, volba Miss čarodějnice. V 19:30 byla s velkým očekáváním všech přítomných zapálena vatra, která letos dosahovala úctyhodných rozměrů. Dále zde byly k dispozici menší čarodějné ohně k opečení pochutin. Vrcholem večera bylo odpálení ohňostroje. Po celou dobu byl otevřen stánek s občerstvením a atmosféru doplňovala hudba. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a organizátorům patří velké poděkování za přípravu akce. Těšíme se na další setkání s Vámi všemi.

* foto na Slet čarodějnic

 

 

Masopust

 Červená Karkulka s vlkem, Bílá paní, potápěči, pravěcí lidé, Šmoulové a spousta dalších masek byla v sobotu 2. března součástí tradičního masopustního průvodu, který se konal v Bohdalově. Masopust organizovali dobrovolní hasiči z Bohdalova, ale přidala se i široká veřejnost, za což jim patří poděkování. Počasí nám přálo, mohlo být tepleji, ale o zahřátí se postarali občané s nabídkou něčeho ostřejšího a nechyběly ani dobroty od hospodyněk, které připravily. O dobrou náladu se také postarala kapela Veseláci, v rytmu jejich hudby si mohl každý zatancovat nebo zazpívat známé písně. Děkujeme všem občanům za jejich podporu.

 

 

Hasičský bál

* foto na Hasičský bál