Rok 2020

14.04.2020 10:04

 

 

 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou

    V neděli 21. 9. 2020 se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo, u příležitosti 135 let od založení Župní jednoty Novoměstské, 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou. Průvod tvořen praporečníky s 86 hasičskými prapory a asi se 400 uniformovanými hasiči, byl veden od hasičské zbrojnice na Vratislavovo náměstí, kde začínal doprovodný program. Starosta SH ČMS a KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka přednesl slavnostní projev o vzniku a historii župy Novoměstské. Osmi zakládajícím sborům, mezi které patří i SDH Bohdalov, byla předána pamětní plaketa a následně proběhlo dekorování všech zúčastněných praporů stuhami.

V neděli se uskutečnilo u příležitosti 135 let od založení Župní jednoty novoměstské 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou


Zdroj:  https://www.pozary.cz/

 

 

Zlatý erb

     22. 6. 2020 jsme se zúčastnili v sídle Kraje Vysočina, 22. ročníku slavnostního vyhlášení soutěže Zlatý erb 2020. Do soutěže jsme se přihlásili v kategorii nejlepší web dobrovolného hasičského sboru Kraje Vysočina, kde se nám podařilo obsadit 2. místo. Děkujeme všem, kteří se podílí na přípravě webu a všem našim příznivcům.

* více informací na Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2020

 

 

Masopust

    Spousta masek byla v sobotu 29. 2. k vidění při tradičním masopustním průvodu, který se konal v Bohdalově. Masopust organizovali dobrovolní hasiči z Bohdalova, s podporou z řad veřejnosti, za což jim patří poděkování. O zahřátí se postarali občané s nabídkou něčeho ostřejšího a nechyběly ani tradiční masopustní dobroty. O dobrou náladu se také postarala kapela Veseláci, v rytmu jejich hudby si mohl každý zatancovat nebo zazpívat oblíbené písně. Děkujeme všem občanům za jejich podporu.

 

 

Hasičský bál

* foto na Hasičský bál