Rok 2022

01.03.2022 13:40

 

 

 

Uctění památky

    Ve středu 7. 12. v 15:00 hodin jsme uctili minutou ticha památku kolegy dobrovolného hasiče z SDH Skalice u České Lípy, který tragicky zahynul minulý týden v Novém Boru v Libereckém kraji, při zásahu u požáru rodinného domu. Čest jeho památce.
 
 

 

 

Hasičské slavnosti Litoměřice

   V sobotu 11. 6. se zástupci sboru zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže o nejlepší webové stránky SDH, která byla součástí Hasičských slavností na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích. V konkurenci 43 sborů z celé České republiky, se nám podařilo probojovat mezi deset nejlepších sborů a obsadit celkově 4. místo. První místo putovalo na Vysočinu do SDH Pelhřimov.

* foto Hasičské slavnosti Litoměřice

* více na https://www.hasicskeslavnosti.cz/vitez-souteze-o-nejlepsi-web/

              https://www.hasicskeslavnosti.cz/nejlepsi-webove-stranky/

 

 

Hasičské dopoledne s MŠ Bohdalov

   V úterý 17. 5. jsme pro děti z MŠ Bohdalov připravili hasičské dopoledne. Ve formě opičí dráhy si děti mohly vyzkoušet několik překážek, které musí umět překonávat mladí hasiči na soutěžích. Největší zážitek však měly děti z prohlídky hasičských aut. Viděly veškeré vybavení, které je potřebné při výjezdech, a měly i možnost si do hasičského auta sednout. Vyzkoušely si hasičskou přilbu i vakuovou matraci, ve které zkoušeli nést i paní učitelku. Pomocí džberových stříkaček si všichni zkusili uhasit hořící hospodu. Na závěr nám děti poděkovaly krásnou písničkou, kterou jsme si s nimi zazpívali, a na rozloučenou jim zahoukala hasičská auta. Všichni jsme si toto dopoledne moc užili a těšíme se na další shledání.

* foto Hasičské dopoledne s MŠ Bohdalov

 

Poděkování

    Dobrý den,
rády bychom Vám poděkovaly za vzorně připravenou akci pro děti z bohdalovské školky.
Posíláme ještě malý dárek obrázek vašeho auta.
Nepodařilo se nám jej vložit do návštěvní knihy na vašich stránkách, tak volíme tuto formu.
Mnoho zdaru a samé úspěšné zásahy
Ivana Sobotková MŠ Bohdalov

 

 

 

Ocenění titulem nejvyššího vyznamenání SH ČMS Zasloužilý hasič

    4. 5. 2022 na svátek svatého Floriána, v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, byla předána nejvyšší vyznamenání SH ČMS Zasloužilý hasič novým držitelům. Ve slavnostní síni zámku Zachariáše z Hradce předávali ocenění, starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková, 1. náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon, čestný starosta SH ČMS a starosta KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů a čestný náměstek starostky SH ČMS Josef Netík. Mezi oceněné patří i náš dlouholetý člen Jiří Klimeš st. Ke gratulaci se přidali také, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS ve Žďáře nad Sázavou Ladislav Fajmon a člen výboru okresního SH ČMS ve Žďáře nad Sázavou Jiří Klusák.

    Jiří Klimeš st. je členem SDH Bohdalov od roku 1971, v roce 1984 absolvoval kurz pro velitele jednotek a zanedlouho po té se stal velitele zásahové jednotky SDH Bohdalov až do roku 2009. Veliké zásluhy má na modernizaci a opravách hasičské zbrojnice. V roce 1985 byl zvolen do funkce velitele okrsku Bohdalov a tuto funkci vykonává dodnes. V tomto roce byl také zvolen za člena odborné rady represe při OSH ČMS ve Žďáře nad Sázavou a v roce 2005 zvolen členem výkonného výboru OSH ČMS ve Žďáře nad Sázavou, v těchto funkcích pracuje dosud. Patří mezi účastníky hasičských soutěží jako rozhodčí a to i na krajské úrovni. Od roku 2018 je držitelem Řádu sv. Floriána.

    Za členy SDH se také připojuje výbor SDH v Bohdalově ke gratulaci k získání tohoto ocenění a mimo to přeje dlouhá léta zdraví a další aktivní činnosti nejenom v našem sboru.

 

 

Slet čarodějnic

    Po dvouleté odmlce kvůli pandemické situaci 30. 4. 2022 jsme opět uspořádali Slet čarodějnic.  V 17 hodin se začaly slétat první čarodějnice a čarodějové a akce mohla začít. Připraveny byly různé úkoly a hry pro všechny děti. Za jejich splnění následovala sladká odměna. Poté nastal nelehký úkol pro porotu, volba Miss čarodějnice. Po 19 hodině byla s velkým očekáváním všech přítomných zapálena hranice, která letos dosahovala úctyhodných rozměrů a samozřejmě nesměla chybět čarodějnice, vytvořená našimi mladými hasiči. Do dalších soutěží se zapojili i dospělí. V družstvech soutěžili proti sobě, ale i proti dětem, které je s velkým náskokem porazily. Dále zde byl k dispozici menší čarodějný oheň k opečení špekáčků. Po celou dobu byl otevřen stánek s občerstvením a atmosféru doplňovala reprodukovaná hudba. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a organizátorům patří poděkování za přípravu akce. Těšíme se na další setkání s Vámi všemi.

* foto  Slet čarodějnic

 

 

Zlatý erb 2022

    12. 4. 2022 jsme se zúčastnili v sídle Kraje Vysočina slavnostního vyhlášení soutěže Zlatý erb 2022. V kategorii nejlepší web měst zvítězila Jihlava, mezi obcemi se z prvenství raduje Poděšín. Soutěžili jsme v kategorii nejlepší web dobrovolného hasičského sboru Kraje Vysočina, kde jsme obsadili k našemu překvapení 1. místo, na 2. místě se umístil Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek a 3. místo patří Sboru dobrovolných hasičů Pelhřimov. Děkujeme všem, kteří se podílí na přípravě webu a facebookových stránek.
https://www.zlatyerb.cz/vysledky-krajskeho-kola-kraje-vysocina/d-1661/p1=1664

Zdroj: https://www.zlatyerb.cz/

Napsali o nás...

 

 

Humanitární sbírka pro Ukrajinu - poděkování

    V pondělí 28. února se uskutečnila v Bohdalově humanitární materiální sbírka pro Ukrajinu.
Děkujeme tímto paní Tereze Šmirausové a její rodině, která přišla iniciativně s nápadem na uspořádání pomoci Ukrajině formou sbírky.

Úřad městyse poskytl prostory a pomoc při přebírání a třídění přijatých darů.
    Poděkování patří zejména více než stovce občanů, kteří projevili svou solidaritu a přinesli do sbírky vše potřebné, ve většině případů nově zakoupené zboží.

    Děkujeme také místním hasičům, kteří se aktivně zapojili do třídění a balení zásob.

    Ještě tentýž den bylo vše ve dvou plně naložených dodávkách doručeno na sběrné místo v Polné, odkud bude následně sbírka dopravena na překladiště v Jihlavě.

    Odtud bude sbírka uskutečněná pod záštitou poslankyně Evy Decroix putovat k rukám pana hejtmana regionu Zakarpatí Volodymyra Čubrika, který zajistí předání v Zakarpatské Ukrajině.

    *foto sbírka 

    Odkaz na zprávy TV Vysočina se zmínkou o sbírce https://youtu.be/cCLvLz-WVgk

    Občané, kteří nestihli do sbírky přispět a uvažují o své pomoci, mohou využít odkazy na další sbírky Pomoc Ukrajině (bohdalov.cz)

Zdroj: https://www.bohdalov.cz/aktuality/aktualita/578-humanitarni-sbirka-pro-ukrajinu

 

 

Masopust

     V sobotu 26. 2. 2022 prošel naší obcí tradiční masopustní průvod, kterého se zúčastnilo na třicet krásných a nápaditých masek. Do kroku hrála kapela Press Band. Všichni občané průvod s úsměvem vítali. Měli připravené tradiční pohoštění, koblížky, jednohubky, zabijačkové pochoutky i slivovičku na zahřátí. Průvod byl zakončen v hasičské zbrojnici, kde pokračovalo masopustní veselí.

* foto na Masopust

 

 

 

Ocenění titulem nejvyššího vyznamenání SH ČMS Zasloužilý hasič

Hasičské slavnosti Litoměřice