Se slunečným a suchým počasím roste riziko vzniku požárů

03.07.2015 15:50

Panující vysoké teploty s sebou přinášejí riziko vzniku požáru, a to zejména v přírodním prostředí. Důrazně proto apelujeme na všechny občany, aby se chovali maximálně obezřetně a dodržovali základní pravidla, kterými lze zamezit vzniku požáru:  

- vyhněte se použití otevřeného ohně ve volné přírodě. Pamatujte na to, že špatně uhašená cigareta nebo odhozená zápalka může velmi snadno způsobit požár,
- v lese rozdělávejte oheň pouze na vyhrazených místech. Ohniště dostatečně a důkladně zabezpečte, nenechávejte jej nikdy bez dozoru a po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste,
- nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě a poblíž zemědělských plodin,
- od lesa lze oheň rozdělávat ve vzdálenosti minimálně 50m, od stohu platí dvojnásobná vzdálenost, tj. 100m,
- dodržujte zákaz vypalování trávy a travních porostů. Za tuto nelegální činnost vám hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun,
- dodržujte zákaz celoročního kouření v lese,
- pozor dejte při používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nenechávejte ani na okamžik bez dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může velmi snadno způsobit požár.
 
 
Zákon o požární ochraně ukládá každému občanovi povinnost učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Stejně tak tento zákon ukládá povinnost ohlásit každý vzniklý požár hasičům.
 
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí


Zdroj: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina