Výcvik JSDHO

30.06.2013 11:08

 

Rok 2024

    24. 3. 2024 členové jednotky absolvovali výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu na CHS ve Žďáře nad Sázavou. Součástí byla teoretická část, uživatelská kontrola a údržba dýchacího přístroje a praktická část, kde se nacvičoval pohyb v zakouřeném prostředí.

 
    15. 3. 2024 na CHS ve Žďáře nad Sázavou proběhlo cyklické školení strojníků JPO II. a JPO III.
 

    1. 3. 2024 absolvovali členové zásahové jednotky v hasičské zbrojnici v Bohdalově, školení s rektorem ZZS Kraje Vysočina v poskytnutí předlékařské první pomoci. Školení se skládalo z teoretické a poté praktické části, kde si všichni vyzkoušeli nabité znalosti na modelových situacích, se kterými se mohou reálně setkat.

 

    22. 2. 2024 proběhlo cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na CHS ve Žďáře nad Sázavou.

 
 

Rok 2023

    22. 9. 2023 proběhlo námětové cvičení jednotek okrsku Bohdalov, dálková doprava vody k areálu pily v Chroustově. Zúčastnily se také jednotky SDH Chroustov, SDH Pokojov A SDH Rudolec.

 

    14. 4. 2023 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Chroustově. Zúčastnily se jednotky SDH Bohdalov, SDH Chroustov, SDH Pokojov a SDH Rudolec.

 

    12. 3. 2023 členové jednotky, společně s jednotkou SDH Nové Veselí, absolvovali výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu HZS ve Žďáře nad Sázavou. Cílem bylo zopakování si zásad, jak se pohybovat v zakouřeném prostředí, které se podobá reálnému požáru a vyhledávání osob a předmětů při jejich záchraně v dýchací technice.

 
 

Rok 2022

    14. 10. 2022 proběhlo námětové cvičení jednotek okrsku Bohdalov, dálková doprava vody k provozovně soukromé firmy v Bohdalově. Zúčastnili se také jednotky SDH Chroustov, SDH Pokojov a SDH Rudolec.
 
    8. 4. 2022 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Bohdalově. Zúčastnili se také SDH Chroustov, SDH Pokojov a SDH Rudolec.
 
 

Rok 2021

    8. 10. 2021 proběhlo v Rudolci námětové cvičení jednotek okrsku Bohdalov, dálková doprava vody k zástavbě RD.
 
 

Rok 2020

    18. 9. 2020 proběhlo v Chroustově námětové cvičení jednotek okrsku Bohdalov, vyhledání pohřešované, zraněné osoby v lese.
 
    21. 6. 2020 se členové naší jednotky učastnili výcviku na HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou, na zásahy u dopravních nehod. Výcvik obsahuje teoretickou a praktickou část. Učí se zde bezpečnost, postupy vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
* foto na Výcvik ve vyprošťování
 
    14. 2. 2020 cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na centrální požární stanici HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2019

    26. 10. 2019 proběhlo v Pokojově námětové cvičení jednotek okrsku Bohdalov, dálková doprava vody k nové zástavbě RD.
 
    26. 4. 2019 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Rudolci.
 
    16. 3. 2019 školení obsluh motorových pil v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    22. 2. 2019 cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na centrální požární stanici HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2018

    20. 4. 2018 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Chroustově.
 
    24. 3. 2018 školení obsluh motorových pil v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    2. 3. 2018 cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na centrální požární stanici HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
 
    23. 2. 2018 cyklická odborná příprava strojníků na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2017

    28. 10. 2017 proběhlo námětové cvičení v obci Rudolec, dálková doprava vody.
 
    21. 4. 2017 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Bohdalově.
 
    8. 4. 2017 cyklický výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    25. 3. 2017 školení obsluh motorových pil v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    17. 2. 2017 cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na centrální požární stanici HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2016

    15. 4. 2016 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Pokojově.
 
    10. 4. 2016 cyklický výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    12. 3. 2016 školení obsluh motorových pil v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    11. 3. 2016 cyklická odborná příprava strojníků na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    5. 2. 2016 cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na centrální požární stanici HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2015

    29. 11. 2015 proběhlo na CPS ve Žďáře nad Sázavou školení členů zásahové jednotky, v poskytnutí předlékařské první pomoci.
 
    24. 4. 2015 cyklická odborná příprava strojníků na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    10. 4. 2015 proběhla zkouška techniky okrsku po zimním období v Rudolci. 
 
    21. 3. 2015 proběhlo školení obsluh motorových pil v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    6. 3. 2015 cyklické opakovací školení velitelů JPO II. a JPO III. na centrální požární stanici HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2014

    7. 12. 2014 proběhlo v hasičské zbrojnici v Bohdalově školení členů zásahové jednotky, v poskytnutí předlékařské první pomoci.
 
    15. 11. 2014 proběhlo v hasičské zbrojnici v Bohdalově školení členů zásahové jednotky. Jednalo se o psychologickou přípravu při zasazích u dopravních nehod.
 
    10. 10. 2014 v 16:15 vyhlášení poplachu jednotce, požár Kulturního domu v Pokojově. Jednalo se o námětové cvičení. Společně s jednotkami z okrsku Bohdalov jsme prováděli natažení dvou útočných proudů a dálkovou dopravu vody hadicemi pomocí PS 12. Použitá technika CAS 25 Liaz 2500/400 S2Z, DA 12 - L1Z Avia 31 a PS 12. Zasahovalo 11 členů jednotky. Na místě zasahovaly také JSHO Pokojov a JSDHO Rudolec.
 
    14. 3. 2014 cyklické opakovací školení na motorové pily na HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    9. 3. 2014 proběhl cyklický výcvik nositelů dýchací techniky na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    7. 3. 2014 cyklická odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev JPO II. a JPO III. na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2013

    Od začátku listopadu 2013 se členové naší jednotky učastní výcviku u HZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou, na zásahy u dopravních nehod. Výcvik obsahuje teoretickou a praktickou část. Učí se zde bezpečnost, postupy vyprošťování osob z havarovaných vozidel a nedílnou součástí je také poskytnutí 1. předlékařské pomoci zraněným osobám. Jednotka by měla být zařazena do poplachových plánů na dopravní nehody od 1. 1. 2014.
* foto na Výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 
    2. 4. 2013 zkouška techniky okrsku po zimním období v Bohdalově.
 
    15. 3. 2013 cyklická odborná příprava strojníků na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    9. 3. 2013 proběhl cyklický výcvik nositelů dýchací techniky na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    22. - 23. 2. 2013 cyklická odborná příprava velitelů na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2012

    13. 4. 2012 proběhla v Pokojově zkouška techniky okrsku po zimním období. Zkoušky se zúčastnily také jednotky SDH Chroustov a SDH Pokojov jednotka SDH Rudolec se omluvila pro poruchu na technice. Z naší jednotky bylo přítomno 15 členů.
 
    6. 4. 2012 cyklická odborná příprava strojníků na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    24. 2. - 25. 2. 2012 cyklická odborná příprava velitelů na CPS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    25. 2. 2012 cyklické opakovací školení na motorové pily na HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
    24. 2. 2012 školení 1. pomoci v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
 

Rok 2011

    8. 4. 2011 zkouška techniky okrsku po zimním období v Rudolci.
 
    27. 2. 2011 proběhl výcvik nositelů dýchací techniky na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou.
* více foto na Výcvik na polygonu HZS
 
    19. 2. 2011 tři členové naší jednotky se zúčastnili základního kurzu na motorové pily, kde si v praxi vyzkoušeli metody kácení a odvětvování stromů.
* více foto na Základní kurz-pily
 
 

Rok 2010

    19. 11. 2010 školení zásad 1. pomoci v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    9. 4. 2010 zkouška techniky okrsku po zimním období v Chroustově.
 
    19. 3. 2010 výcvik nositelů dýchací techniky na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou.
* více foto na Polygon 2010
 
    12. 3. 2010 školení obsluhovatelů motorových pil v hasičské zbrojnici v Bohdalově.
 
    12. 2. 2010 školení obsluhovatelů motorových pil na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou.
 
 

Rok 2009

    7. 11. 2009 od 7:00 do 19:00 drželo 6 členů jednotky službu na stanici HZS ve Žďáru nad Sázavou. Během této služby prováděli společný výcvik s profesionálními hasiči a byli připraveni k výjezdu.
 
    22. 7. 2009 v 8:30 proběhlo taktické námětové cvičení okrsku v Rudolci, kde se procvičovala dálková doprava vody na objekt kravína. Cvičení se zúčastnily sbory SDH Chroustov, Pokojov, Rudolec a 11 členů naší jednotky s CAS 8 a DA Avia.
 
    20. 3. 2009 opakovací školení obsluhovatelů přenosných motorových řetězových a rozbrušovacích pil.
 
    17. 1. 2009 se uskutečnilo školení zásahové jednotky pro nositele dýchací techniky. Školení proběhlo na polygonu HZS ve Žďáře nad Sázavou. Nacvičovalo se vyhledávání a vyprošťování osob ze zakouřeného prostředí. Výcviku se zúčastnilo 15 členů jednotky.
 
 

Rok 2008

    18.4.2008 zkouška techniky po zimním období v Pokojově. Zkoušky se zúčastnily i ostatní sbory našeho okrsku SDH Chroustov, SDH Pokojov a SDH Rudolec. Naše jednotka byla zastoupena 15 členy s technikou CAS 8 Avia a DA Avia 31.
 
    15. 3. 2008 základní školení obsluhovatelů přenosných motorových řetězových a rozbrušovacích pil.
 
 

Rok 2007

    16. 6. 2007 taktické námětové cvičení okrsku na truhlárnu firmy H+H. Nacvičovala se záchrana osoby ze zakouřené místnosti pomocí DP a současně dálková doprava vody pomocí PS12. Přítomno 13 členů s CAS 8 a DA Avia 31.
 
    21. 4. 2007 zkouška techniky po zimním období v Rudolci. Přítomno 13 členů.
 
    17. 3. 2007 školení nositelů dýchací techniky na CPS HZS ve Žďáře nad Sázavou