Vysoké teploty znamenají vysoké nebezpečí vzniku požárů

20.07.2014 23:07

18. 7. 2014 (Nicole Zaoralová) - Na víkend hydrometeorologové předpovídají velmi vysoké teploty, dosahující tropických 30 °C. Takové teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů, zejména v přírodním prostředí - v lesích, na loukách, trávy apod. 

V minulém týdnu (od 7. do 13. 7. 2014) vzniklo v Česku 298 požárů s celkovou škodou 32,3 mil. Kč. Při těchto požárech bylo 30 osob zraněno. Při zásazích bylo evakuováno nebo bezprostředně zachráněno 440 osob.

Velké požáry (se škodou nad 100 000 Kč) posledních dnů:
7.7. – rodinný dům a stodola, Strakonice, příčina – úder blesku, škoda – 1 700 000 Kč, požár likvidovalo 6 jednotek PO,
9.7. – garáž rodinného domu, Praha, škoda – 1 250 000 Kč, 4 zraněné osoby, požár likvidovalo 7 jednotek PO,
11.7. – stodola, Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice, škoda – 1 000 000 Kč, požár likvidovaly 4 jednotky PO,
11.7. – plechový seník, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, škoda – 1 000 000 Kč, požár likvidovalo 9 jednotek PO,
12.7. – hangár s letadly, Bystřice – Nesvačily, okr. Benešov, škoda – 12 200 000 Kč, požár likvidovalo 7 jednotek PO,
13.7. – stodola, Lubenec – Ležky, okr. Louny, škoda – 1 500 000 Kč, 2 zraněné osoby, požár likvidovalo 9 jednotek PO,
13.7. – bytový dům, Praha, příčina – technická závada na elektrospotřebiči, škoda – 1 500 000 Kč, požár likvidovaly 4 jednotky PO,
13.7. – kombajn, Podlesí, okr. Příbram, příčina – technická závada motoru, škoda – 4 000 000 Kč, požár likvidovaly 3 jednotky PO.
14.7. - požár pole o rozloze 100 x 20 metrů, Horní Těšice, Olomoucký kraj , škoda 25 tisíc korun.
15.7. - požár drážního domku okres Opava, Opava. Při požáru byla jedna osoba usmrcena, jedna osoba byla zraněna a předána do péče zdravotnické záchranné služby. Jednotkami PO byla dále zajištěna jedna propan-butanová láhev. Na dobu 15 min. byl zastaven provoz na železniční trati Opava-Krnov.
17.7. - požár trávy a balíku sena, Martiněves, okr. Děčín

Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky,… ), dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:

 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
 • Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.
 • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
 • Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
 • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jejdůkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečnáčinnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 • Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě můžesnadno způsobit požár.

Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor:

 • Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
 • Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokýmteplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
 • Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např.přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
 • Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.
 • A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

 

Zdroj: https://www.hzscr.cz/